Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstów chińskich2.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-SI2-LTCH2.2 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów chińskich2.2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczony Współczesny Język Chiński I

Znajomość podstawowego słownictwa oraz zasad gramatyki, konstrukcji zdań.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z lektury tekstów jest zapoznanie studentów II roku ze specyfiką współczesnego chińskiego języka pisanego na podstawie wybranych tekstów dotyczących aktualnej problematyki chińskiej (artykuły prasowe, reportaże, opowiadania) w szczególności z typowymi dla różnego rodzaju tekstów chińskich strukturami językowymi, konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem, a także wskazanie metod właściwej interpretacji i przekładu tych tekstów.

Pełny opis:

Na ćwiczenia studenci przygotowują tłumaczenie wskazanych tekstów znajdujących się w podręczniku, następnie teksty te są wspólnie analizowane i ponownie tłumaczone w trakcie zajęć. Prowadzący ponadto wyjaśnia nowe konstrukcje gramatyczne oraz zastosowanie nowego słownictwa. Teksty w podręczniku posiadają preparacje, są opatrzone komentarzami oraz anglojęzycznym tłumaczeniem części słów i zwrotów znajdujących się w poszczególnych tekstach.

Literatura:

Zheng Rui (red.), Hanyu yuedu sucheng [Intensywny kurs lektury tekstów chińskich], Beijing Yuyan Daxue Chubanshe, Pekin, 2002, tom 1 Jichu pian [Kurs podstawowy]; tom 2 Tigao pian [Kurs uzupełniający].

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Chin; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska piśmiennictwa Chin i Tajwanu (K_W05, H1A_W04);

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Chin i Tajwanu (K_W06, H1A_W04);

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Chin (K_W07, H1A_W04);

- ma obszerną wiedzę o języku chińskim (jego strukturze, historii, piśmie) (K_W12, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W09);

- ma świadomość złożonej natury języka chińskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Chin (K_W13, H1A_W09);

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka chińskiego (współczesnego i klasycznego) na język polski (K_W15, H1A_W09);

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Chin i Tajwanu (K_W16, H1A_W10).

Umiejętności

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Chin I Tajwanu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym (K_U06, H1A_U05);

- umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i/lub innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności (K_U07, H1A_U05);

- posługuje się językiem chińskim na poziomie B2 (K_U12, H1A_U09, H1A_U10);

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku chińskim (K_U13, H1A_U09, H1A_U10);

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka chińskiego na język polski (K_U14, H1A_U09, H1A_U10);

- potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury chińskiej poprzez analizę językową/ filologiczną (K_U15, H1A_U08, H1A_U09);

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc) (K_U16, H1A_U09, H1A_U10);

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w językach chińskich (K_U24, H1A_U07).

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne (K_K02, H1A_K02);

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur (K_K03, H1A_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Wymagane aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie tłumaczenia zadanych tekstów. W każdym semestrze zorganizowane zostaną dwa kolokwia polegające na tłumaczeniu tekstów z języka chińskiego na język polski. Ocena z pierwszego kolokwium stanowić będzie 30% oceny końcowej, a ocena z kolokwium odbywającego się na zakończenie semestru stanowić będzie 70% tej oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Jakubów
Prowadzący grup: Zofia Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.