Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka tureckiego II2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-TU2-GJTII2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka tureckiego II2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu Gramatyka języka tureckiego I lub testu sprawdzającego

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z tworzeniem i użytkowaniem podstawowych elementów gramatyki współczesnego języka tureckiego. Studenci opanowują sposoby tworzenia podstawowych zdań i syntagm, skomplikowanych wyrażeń składniowych oraz zdań zapożyczonych z języków indoeuropejskich. Szczególny nacisk położony jest na związek przynależności, syntagmy w tym związku z imieniem odsłownym w funkcji wyrazu określającego i określanego i jego zastosowanie.

Pełny opis:

1. Konstrukcje dopełnieniowe o znaczeniu informacyjnym.

2. Konstrukcje dopełnieniowe o znaczeniu celu.

3. Odpowiedniki konstrukcji dopełnieniowych – zdania o budowie indoeuropejskiej.

4. Syntagmy względne

5. Syntagmy względne z imiesłowami

6. Syntagmy względne przestawne (başıbozuk)

7. Zastosowanie syntagm względnych w konstrukcjach dopełnieniowych.

8. Konstrukcje celowe

9. Indoeuropejskie odpowiedniki konstrukcji celowych.

10. Konstrukcje przyzwalające.

11. Indoeuropejskie odpowiedniki konstrukcji przyzwalających.

12. Konstrukcje i zdania przyczynowe.

13. Konstrukcje stopnia i miary

14. Indoeuropejskie odpowiedniki konstrukcji stopnia i miary

15. Zdania warunkowe i ekwiwalentne konstrukcje składniowe.

Literatura:

Stachowski M., "Gramatyka języka tureckiego w zarysie", Kraków 2007

Majda T., "Język turecki", Warszawa 2001

Jordanowa M., tłum. Georgiewa-Okoń J., "Język turecki. Minimum gramatyczne", Warszawa 2018

Türk Dil Kurumu Sözlükleri - https://sozluk.gov.tr/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

o ma obszerną wiedzę o języku tureckim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12]

o ma świadomość złożonej natury języka tureckiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Turcji [K_W13]

o ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka tureckiego na język polski [K_W15]

Umiejętności:

o posługuje się językiem tureckim na poziomie A1+ [K_U12]

o potrafi przełożyć proste teksty literackie/piśmiennictwa z języka tureckiego na język polski [K_U14]

o potrafi biegle posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

o potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Turcji na poziomie znajomości języka A1+ [K_U17]

o potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku tureckim [K_U23]

Kompetencje społeczne

o rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

o potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

o potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia śródsemestralne, minimum 60% liczby punktów przewidzianych za opracowane zadania

Zaliczenie na podstawie wyników kolokwiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Cichocki
Prowadzący grup: Dariusz Cichocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Banasiak
Prowadzący grup: Anna Banasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.