Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język orientalny – język azerbejdżański2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-TU2-IIJO-JA2 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Drugi język orientalny – język azerbejdżański2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka azerskiego na poziomie A2.

Pełny opis:

Praktyczna nauka języka azerskiego na poziomie A2. Kurs się zaczyna od omówienia systemu fonologicznego i alfabetu azerskiego. W ramach zajęć studenci turkologii poznają zasady gramatyki azerskiej w porównaniu z gramatyką współczesnego języka tureckiego. Ćwiczenia zawierają również elementy wiedzy o Azerbejdżanie oraz o kulturze i tradycji narodu azerskiego i związane z tymi tradycjami słownictwo. Studenci poznają również związki frazeologiczne i ich znaczenie oraz inne elementy kultury ludowej Azerbejdżanu. Przedmiot zakłada opanowanie umiejętności biernych i czynnych na poziomie podstawowym (poziom A2 wedle Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Literatura:

Ş. Sadıq, Azərbaycan dilini öyrənirəm. Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən şəxslər üçün dərs vəsaiti, Bakı 2012.

M. Qurbanova, M. Abdullayeva, Azərbayca dili (Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən xarici vətəndaşlar üçün dərs vəsaiti), Bakı 2008.

T. Khudazarov, Teach Yourself Azeri, Baku 2005.

İ. Qasımov, S. Əliyeva, Müstəqil öyrənənlər üçün Azərbaycan dili, Bakı 2003.

J. Seyidov, Azərbaycan dili, Bakı 1978.

materiały własne (materiały drukowane, multimedia)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

o ma obszerną wiedzę o języku azerskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12]

o ma świadomość złożonej natury języka azerskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Azerbejdżanu [K_W13]

Umiejętności:

o posługuje się językiem azerskim na poziomie A2 [K_U12]

o potrafi przełożyć proste teksty z języka azerskiego na język polski [K_U14]

o potrafi w stopniu podstawowym interpretować kluczowe pojęcia kultury Azerbejdżanu poprzez analizę językową/ filologiczną [K_U15]

o potrafi biegle posługiwać się systemem pisma języka azerskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) [K_U16]

Kompetencje:

o rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

o potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02]

o potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03]

o ma świadomość odmienności kulturowej Azerbejdżanu i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata [K_K05]

o widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06]

o ma świadomość znaczenia kultury azerskiej w kulturze światowej [K_K07]

o działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azerbejdżanu [K_K08]

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- końcowe zaliczenie pisemne

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shahla Kazimova
Prowadzący grup: Shahla Kazimova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shahla Kazimova
Prowadzący grup: Shahla Kazimova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.