Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura afrykańska1.1A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AF1-JKA1.1.A Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język i kultura afrykańska1.1A
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji o kulturze Etiopii i wprowadzenie do nauki języka amharskiego. Kultura Etiopii jest ciekawą mozaiką ponad 80 kultur, które się na nią składają, a więc cechuje ją różnorodność i bogactwo. Język amharski, jako urzędowy język w państwie etiopskim, będzie głównym przedmiotem nauki na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Etiopia jest państwem wielokulturowym, które cechuje wielkie bogactwo i różnorodność. Zamieszkuje ją ponad 80 grup etnicznych, które mówią różnymi językami, wyznają różne religie i mają różne zwyczaje. Etiopczycy to dumny naród, a powodów do dumy mają wiele. Tereny Etiopii są kolebką ludzkości, na jej ziemiach znaleziono jedne z najstarszych ludzkich szczątków, Australopithecus afarensis sprzed 3,2 mln lat. Etiopczycy wierzą, że historia ich państwowości sięga ponad 3000 lat, a najstarszy etiopski władca był synem Salomona. Jako jedno z pierwszych na świecie państwo to przyjęło w IV wieku chrześcijaństwo. Chrześcijańska kultura dominowała tu przez wieki tworząc bardzo ciekawą formę i zabytki przyciągające badaczy z całego świata. W Etiopii używane jest pismo, które stworzone zostało w początkach naszej ery dla starożytnego języka gyyz. Pismo to jest jednym z wyznaczników kultury Etiopii i zapisuje się nim również inne semickie języki Etiopii, jak np. amharski, który pełni funkcję języka urzędowego. Zdobywanie podstaw znajomości języka amharskiego zaczniemy od poznawania pisma etiopskiego, które jest pismam alfasylabicznym. Poznamy zasady kaligrafii, a także sposoby wykorzystania tego pisma do innych celów niż komunikacyjne. Równocześnie z poznawaniem pisma będziemy poznawać podstawowe wyrażenia przydatne w komunikacji, przyglądając się cechom kulturowym w nich zawartym.

Literatura:

W zależności od prowadzącego literatura przedmiotu może obejmować następujące pozycje:

Amharic the Easy Way – audio CD, Shining Star Multimedia, USA, 2006.

Appleyard, D.1995. Colloquial Amharic, London-New York: Routledge.

Bezza Tesfaw Ayalew. 2005. Let’s speak Amharic,Wisconsin: NALRC.

Łykowska, L. 1998. Gramatyka języka amharskiego: ćwiczenia, Warszawa: Dialog.

Mantel-Niećko, J. 1975. Etiopia. Podstawowe wiadomości o kraju, jego dziejach i historii badań, Warszawa: WUW.

Siilawi fidel. Huletenya mets’haf. Addis Abeba.

Tariku Awek'e Yeamarinya fidel melmeja. 2007. Addis Abeba.

Wołk-Sore, E. 2008. Sylabiczne pismo języków semickich Etiopii, w: N. Pawlak (red.), Języki Azji i Afryki, Warszawa: WUW.

Yehwalashet Desaleny. 2006. Amarinya agazh. 1 nya kifil, Addis Abeba: Blue Nile asatamina akefafay.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki student pozna pismo i nabędzie podstawową umiejętność porozumiewania się w sytuacjach codziennych (powitania, zakupy, pytanie o drogę). Nabędzie umiejętność czytania, rozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziomie podstawowym oraz samodzielnego konstruowania prostych wypowiedzi.

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o języku amharskim, jego strukturze, historii, piśmie K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka amharskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Etiopii K_W13

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata K_W14

Umiejętności:

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Rogu Afryki w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U9

- posługuje się językiem amharskim na poziomie podstawowym K_U12

- potrafi analizować i interpretować proste teksty źródłowe w języku amharskim K_U13

- potrafi biegle posługiwać się systemem pisma (stosować reguły standardowej ortografii) języka amharskiego K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Etiopii K_U17

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02,

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03,

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05,

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06,

- ma świadomość znaczenia kultury Etiopii w kulturze światowej K_K07,

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Etiopii K_K08,

- dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Rogu Afryki, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności bez usprawiedliwienia), zaliczenie na ocenę na podstawie testu zaliczeniowego obejmującego przerabiany materiał.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wołk-Sore
Prowadzący grup: Ewa Wołk-Sore
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji o kulturze Etiopii i wprowadzenie do nauki języka amharskiego. Kultura Etiopii jest ciekawą mozaiką ponad 80 kultur, które się na nią składają, a więc cechuje ją różnorodność i bogactwo. Język amharski, jako urzędowy język w państwie etiopskim, będzie głównym przedmiotem nauki na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Poznawanie kultury Etiopii rozpoczniemy od ogólnych wiadomości na temat położenia Etiopii w Rogu Afryki, jej uwarunkowań geograficzno-krajobrazowych, jej szczególnej historycznej roli cywilizacyjnej w regionie oraz podstawowych rzeczy z jakich znane jest to państwo. Następnie przejdziemy do informacji na temat różnorodności oraz bogactwa językowego i kulturowego, które są najważniejszymi wyróżnikami etiopskiej kultury - powiemy o przyczynach tego stanu rzeczy oraz o tym, jak to wpływa na kształtowanie etiopskiej tożsamości. Najważniejszym etapem nauki będzie nauka języka amharskiego zapisywanego szczególnym dla etiopskiej kultury pismem etiopskim, które należy do pism semickich i jest blisko spokrewnione z pismami arabskim i hebrajskim. Alfasylabariusz etiopski posiada ponad 270 znaków, które jednak są graficznymi odmianami 33 podstawowych znaków, od których rozpoczniemy poznawanie pisma etiopskiego. Równocześnie z nauką pisma i podstawowych zasad kaligrafii będziemy poznawać podstawowe wyrażenia języka amharskiego, zaczynając od wyrażeń fatycznych, a więc tych rozpoczynających i kończących konwersację. Następnym ważnym etapem jest poznanie zaimków osobowych oraz czasownika 'być' wraz z jego odmianą.

Literatura:

Amharic the Easy Way – audio CD, Shining Star Multimedia, USA, 2006.

Łykowska, L. 1998. Gramatyka języka amharskiego: ćwiczenia, Warszawa: Dialog.

Mantel-Niećko, J. 1975. Etiopia. Podstawowe wiadomości o kraju, jego dziejach i historii badań, Warszawa: WUW.

Siilawi fidel. Huletenya mets’haf. Addis Abeba.

Tariku Awek'e. 2007. Yeamarinya fidel melmeja. Addis Abeba.

Wołk-Sore, E. 2008. Sylabiczne pismo języków semickich Etiopii, w: N. Pawlak, Języki Azji i Afryki, Warszawa: WUW.

Yehwalashet Desaleny. 2006. Amarinya agazh. 1 nya kifil, Addis Abeba: Blue Nile asatamina akefafay.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.