Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka arabska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-AR1-FA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka arabska
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opis struktury fonologicznej i fonetycznej literackiego języka arabskiego. Nauka poprawnej wymowy arabskiej.

Skrócony opis:

Zajęcia dwuczęściowe:

Teoretyczna prezentacja głównych pojęć fonetyki i fonologii oraz struktury fonetycznej i fonologicznej języka arabskiego

Praktyczna: ćwiczenia poświęcone poprawnej wymowie arabskiej.

Pełny opis:

W części pierwszej wykładowej omawia się podstawowe pojęcia fonetyki i fonologii: głoski i fonemy. Następnie omówiona jest specyfika struktury fonologicznej języka arabskiego - zarówno klasycznego jak i współczesnego na tle sytuacji językowej w świecie arabskiej (dyglosja).

Część druga zajęć poświęcona jest ćwiczeniu wymowy specyficznych głosek języka arabskiego. Podstawą nauki jest kontrastywna fonetyka i fonologia polsko-arabska.

Literatura:

Zajęcia oparte są na rękopiśmiennym skrypcie "Fonetyka i fonologia języka arabskiego" oraz uwagach o fonetyce w: J. Danecki Gramatyka języka arabskiego, cz.I.

Nadto wykorzystane są:

H. Kästner, Phonetik und Phonologie des modernen Hocharabisch, Leipzig 1981.

J. Watson, The Phonology and Morphology of Arabic, Oxford 2002.

W.H.T. Gairdner, The Phonetics of Arabic, Oxford 1925.

Efekty uczenia się:

Praktyczna umiejętność poprawnej wymowy języka arabskiego.

WIEDZA

• zna i rozumie w stopniu zaawansowanym strukturę, historię rozwoju oraz pismo języka arabskiego (K_W12)

• zna i rozumie złożoność natury języka arabskiego jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii państw arabskich (K_W13)

• zna i rozumie różnorodność językową i jej wpływ na sytuację kulturową i polityczną świata (K_W14)

UMIEJĘTNOŚCI

• potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej państw arabskich (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym (K_U06),

• potrafi posługiwać się językiem arabskim na poziomie B2 (K_U12),

• umie analizować i interpretować teksty źródłowe w języku arabskim (K_U13),

• potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka arabskiego na język polski (K_U14),

• potrafi interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury państw arabskich poprzez analizę językową/ filologiczną (K_U15),

• potrafi biegle posługiwać się systemem pisma języka arabskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) (K_U16),

• potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym państw arabskich (K_U17),

• potrafi prezentować szczegółowe zagadnienia z zakresu problematyki kulturowej państw arabskich i w języku polskim oraz w języku arabskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej państw arabskich (K_U21),

• potrafi posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku arabskim (K_U22),

• potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku arabskim (K_U24).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01]

• rozumie potrzebę współdziałania i pracy w grupie oraz do nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych (K_K02),

• rozumie potrzebę nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur (K_K03),

• rozumie potrzebę działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, zaliczenie z zakresu teoretycznej i praktycznej wiedzy.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Danecki
Prowadzący grup: Janusz Danecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Danecki
Prowadzący grup: Janusz Danecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.