Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka I języka indyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN1-GIJI1H Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka I języka indyjskiego
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjęcie na I rok studiów

Skrócony opis:

Ćwiczenia z gramatyki opisowej I języka indyjskiego (hindi) pomagają studentom opanować materiał teoretyczny i są prowadzone równolegle do wykładów z Wiedzy o I języku indyjskim.

Pełny opis:

1. Fonetyka i fonologia.

2. Nauka pisma języka hindi (cz. I).

3. Nauka pisma języka hindi oraz transkrypcji naukowej (cz. II).

4. Nauka pisania ligatur.

5. Rzeczownik w języku hindi. Ćwiczenia deklinacji rzeczowników.

6. Czas teraźniejszy prosty czasownika ‘być’.

7. Zaimek (cd.), zaimki dzierżawcze.

8. Czasownik (cd.), imiesłów niedokonany prosty.

9. Czas teraźniejszy.

10. Przymiotniki odmienne i nieodmienne.

11. Postpozycje (cd.), postpozycje złożone.

12. Liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe).

13. Tryb rozkazujący, formy grzecznościowe, imiesłów przysłówkowy uprzedni.

14. Zaimki (pytające, nieokreślone, względne), czasownik i bezokolicznik (cd.).

15. Czasy ciągłe (cz. I): czas teraźniejszy ciągły i czas przeszły ciągły.

Literatura:

D. Stasik: Podręcznik języka hindi, cz. I, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008 (IV wyd.).

D. Stasik: Język hindi, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008 (II wyd.).

R.S. McGregor: Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, Delhi 1986.

Efekty uczenia się:

K_W12

ma obszerną wiedzę o I języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o II języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W13

ma świadomość złożonej natury wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Azji Południowej

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U12

posługuje się I językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym oraz II językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie podstawowym

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultur obszaru Azji Południowej poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury Azji Południowej w kulturze światowej

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

końcowe zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska-Singh
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska-Singh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia z gramatyki opisowej I języka indyjskiego (hindi) pomagają studentom opanować materiał teoretyczny i są prowadzone równolegle do wykładów z Wiedzy o I języku indyjskim.

Pełny opis:

1. Fonetyka i fonologia.

2. Nauka pisma języka hindi (cz. I).

3. Nauka pisma języka hindi oraz transkrypcji naukowej (cz. II).

4. Nauka pisania ligatur.

5. Rzeczownik w języku hindi. Ćwiczenia deklinacji rzeczowników.

6. Czas teraźniejszy prosty czasownika ‘być’.

7. Zaimek (cd.), zaimki dzierżawcze.

8. Czasownik (cd.), imiesłów niedokonany prosty.

9. Czas teraźniejszy.

10. Przymiotniki odmienne i nieodmienne.

11. Postpozycje (cd.), postpozycje złożone.

12. Liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe).

13. Tryb rozkazujący, formy grzecznościowe, imiesłów przysłówkowy uprzedni.

14. Zaimki (pytające, nieokreślone, względne), czasownik i bezokolicznik (cd.).

15. Czasy ciągłe (cz. I): czas teraźniejszy ciągły i czas przeszły ciągły.

Literatura:

D. Stasik: Podręcznik języka hindi, cz. I, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008 (IV wyd.).

D. Stasik: Język hindi, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008 (II wyd.).

R.S. McGregor: Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press, Delhi 1986.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Trynkowska
Prowadzący grup: Anna Trynkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.