Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Indii1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN1-HI1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Indii1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjęcie na I rok studiów

Skrócony opis:

Kurs (trzy semestry wykładu) przedstawia historię Azji Południowej do czasów współczesnych. Ukazuje historyczny rozwój obszaru Azji Południowej (subkontynentu indyjskiego) ze szczególnym uwzględnieniem systemu władzy charakteryzującego różne okresy historii Indii.

Semestr pierwszy obejmuje okres do połowy 1. tysiąclecia n.e.

Pełny opis:

1.Znaczenie geograficznych uwarunkowań Azji Południowej dla historii politycznej i gospodarczej; cywilizacja Doliny Indusu.

2.Arjowie i ich ekspansja na wschód.

3.Druga urbanizacja Indii i wyłonienie się wczesnych państw.

4.Buddyzm, dźinizm i imperium Maurjów; Aleksander Macedoński w Indiach.

5.Aśoka i dalsza historia Magadhy.

6.Państwa północnych Indii w pierwszej połowie 1 tysiąclecia n.e.

7.Południowe Indie od końca 1 tysiąclecia p.n.e. i w 1 tysiącleciu n.e. (do Ćolów).

8.Dynastia Guptów, ekspansja i budowa imperium, system władzy.

9. Państwo Harszy (VII w.).

10.Ćolowie (tzw. późni Ćolowie) i kontakty Indii z Azją Południowo-Wschodnią.

11.Pojawienie się ludów wyznających islam w Indiach: Arabowie na Malabarze i w Sindhu, pierwsze najazdy tureckie.

12.Sułtanat delhijski.

13. Sułtanaty dekańskie i Widźajanagar.

14.Inne państwa i regionu w XI-XV wieku.

15.Podsumowanie innych niż polityczne procesów pierwszej połowy 1. tysiąclecia w Azji Południowej

Literatura:

Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar: A History of India. Routledge, London-New York 2016, wyd. 6. (pomocniczo wyd. 4. z 2004).

Efekty uczenia się:

K_W04

ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury

K_W06

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Azji Południowej

K_W08

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Azji Południowej

K_W09

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Azji Południowej w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

K_W11

ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Azji Południowej

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W18

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Azji Południowej

K_U04

potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Azji Południowej do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata

K_U05

potrafi prawidłowo usytuować Azję Południową w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego

K_U09

potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Azji Południowej w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U21

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Azji Południowej w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury Azji Południowej w kulturze światowej

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę po I i II semestrze.

Egzamin pisemny po III semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska-Singh
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska-Singh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs (trzy semestry wykładu) przedstawia historię Azji Południowej do czasów współczesnych. Ukazuje historyczny rozwój obszaru Azji Południowej (subkontynentu indyjskiego) ze szczególnym uwzględnieniem systemu władzy charakteryzującego różne okresy historii Indii.

Semestr pierwszy obejmuje okres do połowy 1. tysiąclecia n.e.

Pełny opis:

1.Znaczenie geograficznych uwarunkowań Azji Południowej dla historii politycznej i gospodarczej; cywilizacja Doliny Indusu.

2.Arjowie i ich ekspansja na wschód.

3.Druga urbanizacja Indii i wyłonienie się wczesnych państw.

4.Buddyzm, dźinizm i imperium Maurjów; Aleksander Macedoński w Indiach.

5.Aśoka i dalsza historia Magadhy.

6.Państwa północnych Indii w pierwszej połowie 1 tysiąclecia n.e.

7.Południowe Indie od końca 1 tysiąclecia p.n.e. i w 1 tysiącleciu n.e. (do Ćolów).

8.Dynastia Guptów, ekspansja i budowa imperium, system władzy.

9. Państwo Harszy (VII w.).

10.Ćolowie (tzw. późni Ćolowie) i kontakty Indii z Azją Południowo-Wschodnią.

11.Pojawienie się ludów wyznających islam w Indiach: Arabowie na Malabarze i w Sindhu, pierwsze najazdy tureckie.

12.Sułtanat delhijski.

13. Sułtanaty dekańskie i Widźajanagar.

14.Inne państwa i regionu w XI-XV wieku.

15.Podsumowanie innych niż polityczne procesów pierwszej połowy 1. tysiąclecia w Azji Południowej

Literatura:

Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar: A History of India. Routledge, London-New York 2016, wyd. 6. (pomocniczo wyd. 4. z 2004).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska-Singh
Prowadzący grup: Justyna Wiśniewska-Singh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.