Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

I język i kultura Indii T1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN1-IJKIT1 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: I język i kultura Indii T1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dla studentów I roku studiów I stopnia

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna nauka I języka indyjskiego (bengalskiego/hindi/sanskrytu/tamilskiego), poczynając od nauki pisma oraz przedstawienia zasad transliteracji/transkrypcji naukowej i transkrypcji spolszczonej, do znajomości języka na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Praktyczna nauka I języka indyjskiego (bengalskiego/hindi/sanskrytu/tamilskiego), poczynając od nauki pisma oraz przedstawienia zasad transliteracji/transkrypcji naukowej i transkrypcji spolszczonej, do znajomości języka na poziomie podstawowym.

Nauka języków współczesnych (bengalski/hindi/tamilski) opiera się przede wszystkim na odpowiednio dobranych krótkich tekstach i dialogach, pozwalających nie tylko na naukę języka, lecz także na zaznajomienie studentów z kulturą, życiem codziennym i obyczajami Indii i innych krajów Azji Południowej. W wypadku sanskrytu nauka opiera się na czytaniu prostych tekstów oryginalnych i preparowanych oraz nauce recytacji.

Celem zajęć jest nabycie przez studentów podstawowych kompetencji językowych w zakresie praktycznej znajomości I języka indyjskiego, opanowanie podstawowych konstrukcji gramatycznych oraz podstawowego zakresu słownictwa i umiejętności stosowania języka w mowie (języki współczesne) oraz piśmie; ćwiczone jest ponadto czytanie prostych tekstów i umiejętność pracy z nimi: odpowiadanie na zadane pytania, streszczanie – ustne i pisemne, układanie pytań, etc.

Literatura:

Literatura zostanie zalecona w zależności od nauczanego języka i osoby prowadzącej ćwiczenia

Efekty uczenia się:

K_W12

ma obszerną wiedzę o I języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o II języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W13

ma świadomość złożonej natury wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Azji Południowej

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09

potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Azji Południowej w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U12

posługuje się I językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie średnio zaawansowanym oraz II językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie podstawowym

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na język polski

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultur obszaru Azji Południowej poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma wybranego języka indyjskiego/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.)

K_U17

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Azji Południowej

K_U21

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Azji Południowej w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury Azji Południowej w kulturze światowej

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

- bieżące przygotowanie i aktywność na zajęciach

- zaliczenie na ocenę po każdym semestrze

- kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kłoszewska, Karthik Shanmuganandam
Prowadzący grup: Karthik Shanmuganandam
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.