Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka koreańskiego1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-KO1-GJK1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka koreańskiego1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Poziom wiedzy i umiejętności ogólnych, wynikający ze zdania egzaminu dojrzałości. Dodatkowym atutem wpływającym pozytywnie na efekty uczenia się będzie lepsza niż przeciętna znajomość języków obcych przewidzianych w programie szkoły średniej oraz zainteresowania lingwistyczne.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie zasad gramatycznych języka koreańskiego oraz utrwalenie materiału przedstawionego na wykładzie „Wiedza o języku koreańskim”, wyjaśnienie specyficznych dla tego języka struktur i problemów.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie pomóc studentom w czynnym opanowaniu gramatyki koreańskiej. Na początku nacisk położony jest na opanowanie podstawowej struktury zdania koreańskiego, na podstawowych strukturach, klasach i kategoriach:

- końcówki rzeczownikowe i czasownikowe

- podstawowe końcówki finitywne i niefinitywne

- honoryfikatywność (w stopniu podstawowym)

- szyk wyrazów

- kategoria czasu w koreańszczyźnie

- przydawkowe i orzeczeniowe użycie czasowników i przymiotników

- przymiotniki i czasowniki o nieregularnej koniugacji

W późniejszym etapie nauki wprowadzane są trudniejsze elementy gramatyki charakterystyczne dla języka koreańskiego.

Literatura:

- Korean Grammar for International Learners, Yonsei University Press

zbiory ćwiczeń oraz materiały własne prowadzącej

Efekty uczenia się:

Student powinien znać, rozumieć i umieć poprawnie stosować w mowie i w piśmie podstawowe struktury gramatyczne współczesnego języka koreańskiego.

WIEDZA:

- ma podstawową wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, historii, piśmie) [K_W12]

- ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Korei [K_W13]

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14]

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski [K_W15]

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym [K_U06];

- posługuje się językiem koreańskim na poziomie ustalonym A1+ [K_U12];

- potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim [K_U13];

- potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski [K_U14];

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei [K_U17];

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku koreańskim [K_U24];

KOMPETENCJE:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie [K-K01]

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur [K_K03];

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne [K_K02];

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, kontrola obecności, kontrolne testy pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Paradowska
Prowadzący grup: Anna Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.