Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Korei1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-KO1-HK1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Korei1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład na temat historii Korei od początków państwowości do końca XX wieku:

- pierwsze formacje państwowe na Półwyspie Koreańskim

-zjednoczenie Trzech Królestw (Samgukshidae)

-historia państwa Koryŏ

-historia państwa Chosŏn

-okres nowożytny XIX/XX (kaehwagi)

-okupacja japońska (1910-1945)

-podział Półwyspu Koreańskiego

-wojna koreańska (1950-1953)

-powojenna Korea

Pełny opis:

Wykłady obejmują czasy od zarania dziejów Korei do końca XX wieku:

-formacje państwowe na Płw. Koreańskim oraz zjednoczenie Trzech Królestw,

-dzieje państwa Koryŏ, najazdy mongolskie oraz rola buddyzmu,

-rozdział władzy cywilnej i wojskowej, przyczyny upadku królestwa Koryŏ;

-powstanie państwa Chosŏn (Yi-Sshi Chosŏn Wangjo) oraz rola administracji cywilnej,

-historia powstania alfabetu koreańskiego HANGŬLi „złoty okres kultury koreańskich w czasach panowania króla Sejonga,

- najazdy japońskie w latach 1592-1598 i najazdy Mandżurów w I połowie XVII wieku,

- rozwój myśli społecznej w XVII i XVIII wieku oraz rola neokonfucjanizmu w Korei,

- okres modernizacji Korei, tzw. Kaehwagi,

-utrata niepodległości Korei oraz okupacja japońska w latach 1910-1945, wyzwolenie kraju i powojenna podzielona Korea;

Literatura:

Joanna P. Rurarz „HISTORIA KOREI” Dialog, Warszawa;

Lektura uzupełniająca wskazana przez prowadzącą wykład.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

WIEDZA:

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych niezbędnych do rozumienia wybranych aspektów kultury w dziedzinie historii Korei [K_W04];

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Korei z uwzględnieniem podziału dziejów na historię starożytną, nowożytną i współczesną [K_W06];

- ma uporządkowaną wiedzę o sztuce Korei [K_W08];

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Korei w zakresie środowiska środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej Półwyspu Koreańskiego na przestrzeni dziejów [K_W09];

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Korei [K_W11];

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływ na sytuację kulturową i polityczną świata [K_W14];

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad historią Korei [K_W18];

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i cywilizacyjnych Azji Wschodniej (Korei. Chin i Japonii) [K_U02];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii obszaru cywilizacyjnego Korei do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata [K_U04];

- potrafi prawidłowo usytuować obszar cywilizacji Korei w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego [K_U05];

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych [K_U09];

- posiada umiejętności prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki historycznej Korei w języku polskim lub obcym (europejskim, koreańskim) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej [K_U21];

KOMPETENCJE:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie [K_K01];

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej [K_K04];

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla zrozumienia współczesnego świata [K_K05];

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego [K_K06];

- ma świadomość znaczenia historii Korei w kulturze światowej {K_K07};

- działa na rzecz udostępnienia i promowania spuścizny kulturowej i cywilizacyjnej Korei [K_K08];

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności i kompetencje wykazane na egzaminie pisemnym;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Kozioł
Prowadzący grup: Kamila Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.