Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-SI1-F1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student posiada podstawowe wiadomości i zna podstawowe pojęcia zaróno z zakresu fonetyki jak i fonologii. Umie je odnieść do języka chińskiego. Na podstawie tych wiadomości doskonali i potrafi ćwiczyć wymowę standardową putonghua, a równocześnie potrafi wskazać różnice z guoyu i odmianami lektów lokalnych.

Pełny opis:

Student posiada podstawowe wiadomości i zna podstawowe pojęcia zaróno z zakresu fonetyki jak i fonologii. Potrafi wskazać zarówno miejsca artykulacji, jak i wariabilność artykulacji różnych głosek w obrębie tego samego systemu językowego.. Umie i stosuje pojęcia fonologii, wie co to głoska i fonem. Rozumie zjwisko sandhi, zna pojęcie tonalności oraz jego praktyczne implikacje, wie także czym różnią się prozodie różnych języków. Umie poznane pojęcia odnieść do języka chińskiego. Na podstawie tych wiadomości doskonali i potrafi ćwiczyć wymowę standardową putonghua, a równocześnie potrafi wskazać różnice z guoyu i odmianami lektów lokalnych. Posiada podstawową wiedzę o historii językoznawstwa zarówno w kręgu języków sinickich jak i ogólnoświatowych.

Student potrafi wskazać błędy i skorygować je na podstawie nagrań, oraz wyrobił sobie nawyk autokorekcji na podstawie regularnie wykonywanych nagrań.

Efekty uczenia się:

K_W02

ogólne zagadnienia naukowe (obejmujące terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad językiem

K_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

A1-U1 - komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w prostych sytuacjach społecznych

A1_U2- identyfikuje przekazy w wybranych, prostych materiałach różnego typu i komunikatach werbalnych

A1_U3- rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku

A1_K1 – potrafi współpracować w grupie

A1_K2 – zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

A1_K3 – zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące na danym obszarze kulturowo-językowym

A1_K4 - dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy

– aktywność na zajęciach – 60% oceny, ważne terminowe zaznajomienie się z materiałami i regularne odpowiedzi na zazjęciach.

- osobiste nagranie mp3 tekstu chińskiego 30% w chińskim standardowym, zgodnie z normami językowymi ChRL

-obecność na zajęciach 10%

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Zajęcia i zaliczenia mogą odbywać się przy pomocy narzędzi zdalnych, takich jak Moodle, platforma Kampus, a także G-Suite (łącznie z google docs, google meets i in.) W trakcie zajęć będą wykorzystywane narzędzia online Kahoot, Quizlet. W miarę potrzeby dopuszczalne będzie również korzystanie z Zoom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Uziembło
Prowadzący grup: Olgierd Uziembło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Uziembło
Prowadzący grup: Olgierd Uziembło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.