Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Chin1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-SI1-HCH1 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia Chin1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń i procesów dziejowych w historii Chin do drugiej dekady XXI w.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami i procesami dziejowymi w historii Chin do współczesności, od najwcześniejszych wspólnot ludzkich na terenie Chin w czasach prehistorycznych, poprzez formowanie się lepiej rozwiniętych społeczności w okresie przedynastycznym, aż do powstania zalążków organizmów państwowych. W toku zajęć omawiane są początki formowania się odrębnej cywilizacji na obszarach współczesnych Chin w epoce brązu. W toku zajęć słuchacze poznają dzieje kolejnych dynastii cesarskich, oraz kształtujące się w czasie ich panowania instytucje polityczne, administracyjne, społeczne i gospodarcze, a także rozwój chińskiej myśli politycznej w kolejnych okresach historycznych. W trakcie zajęć przedstawiana jest również problematyka kontaktów chińskiego obszaru cywilizacyjnego z innymi kulturami i tworami państwowymi, w różnych okresach historycznych, oraz kwestia rządów dynastii wywodzących się spoza tradycyjnie rozumianych kulturowych Chin. W trakcie zajęć omówione zostaną: okres panowania dynastii Zhou, okres „królestw walczących”, zjednoczenie w okresie dynastii Qin, panowanie dynastii Han, „okres trzech królestw”, dynastii Jin, „dynastii północnych i południowych”, zjednoczenie w okresie dynastii Sui i panowanie dynastii Tang, okres „pięciu dynastii i dziesięciu królestw, panowanie dynastii Song oraz powstanie i istnienie na części obszarów współczesnych Chin etnicznie niechińskich dynastii Liao, Jin, Zachodniej Xia, podbój mongolski i panowanie dynastii Yuan, ze szczególnym naciskiem na jej instytucje, kulturę i miejsce w chińskiej historii, panowanie dynastii Ming, podbój mandżurski i panowanie dynastii Qing, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę jej rządów, podboje i wpływ na kształt terytorialny współczesnych Chin, oraz narodziny nowoczesnej chińskiej tożsamości etnicznej i narodowej w tym okresie. Omówione zostaną również okresy Republiki Chińskiej, 1912-1949 oraz Chińskiej Republiki Ludowej do chwili obecnej.

Literatura:

1. Wybrane rozdziały The Cambridge History of China, tomy I, III, VI-X.

2. Blunden C., Elvin M. Chiny, przekład z ang. Mieczysław Jerzy Künstler, Warszawa : Świat Książki, 1997.

3. Fairbank J.K. Historia Chin, nowe spojrzenie, przekład z ang. T. Lechowska, Z. Słupski, Gdańsk 1996.

4. Gernet J. Chiny starożytne, tłum. M. J. Kunstler, 1966.

5. Granet M, Cywilizacja chińska, przekład Mieczysław Jerzy Künstler, Wyd. 2, Warszawa 1995.

6. Pawłowski J. Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010.

7. Pimpaneau J. Chiny. Kultura i tradycje, Warszawa 2001.

8. Rodziński W., Historia Chin wyd. II, Wrocław 1992.

9. Sidichmienow W., Ostatni cesarze Chin, tłum. J. Abkowicz i R. Sławiński, Katowice 1990.

10. Słupski Z. Wczesne piśmiennictwo chińskie, Warszawa, 2001.

11. Słupski Z. Wczesne piśmiennictwo chińskie, wybór tekstów, Warszawa, 2004.

12. Spence J., The Search for Modern China, Norton, 1991.

13. Sy-ma Ts´ien. Syn Smoka. Fragmenty zapisków historyka. Przekład Mieczysław Jerzy Künstler, Warszawa, 2000

Rozszerzona lista literatury zostanie podana na zajęciach

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury: literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii K_W04, H1A_W03, H1A_W07

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Chin i Tajwanu K_W06, H1A_W04

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Chin w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej K_W09, H1A_W04

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Chin i Tajwanu K_W11, H1A_W04

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii Chin K_W18, H1A_W07

Umiejętności:

- potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki K_U02, H1A_U05

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Chin i Tajwanu do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata K_U04, H1A_U02, H1A_U05

-potrafi prawidłowo usytuować Chiny i Tajwan w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego K_U05, H1A_U05

- potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych K_U09, H1A_U04

- posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Chin w języku polskim oraz we współczesnym standardowym języku chińskim z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Chin K_U21

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01, H1A_K01

- potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej K_K04, H1A_K03

- ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata K_K05, H1A_K04, H1A_K05

- widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego K_K06

- ma świadomość znaczenia kultury Chin w kulturze światowej K_K07, H1A_K05

- działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin K_K08, H1A_K05, H1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu pisemnego testowego pojedynczego wyboru na podstawie wiedzy zdobytej podczas wykładów i z zalecanych lektur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń i procesów dziejowych w historii Chin do drugiej dekady XXI w.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi wydarzeniami i procesami dziejowymi w historii Chin do współczesności, od najwcześniejszych wspólnot ludzkich na terenie Chin w czasach prehistorycznych, poprzez formowanie się lepiej rozwiniętych społeczności w okresie przedynastycznym, aż do powstania zalążków organizmów państwowych. W toku zajęć omawiane są początki formowania się odrębnej cywilizacji na obszarach współczesnych Chin w epoce brązu. W toku zajęć słuchacze poznają dzieje kolejnych dynastii cesarskich, oraz kształtujące się w czasie ich panowania instytucje polityczne, administracyjne, społeczne i gospodarcze, a także rozwój chińskiej myśli politycznej w kolejnych okresach historycznych. W trakcie zajęć przedstawiana jest również problematyka kontaktów chińskiego obszaru cywilizacyjnego z innymi kulturami i tworami państwowymi, w różnych okresach historycznych, oraz kwestia rządów dynastii wywodzących się spoza tradycyjnie rozumianych kulturowych Chin. W trakcie zajęć omówione zostaną: okres panowania dynastii Zhou, okres „królestw walczących”, zjednoczenie w okresie dynastii Qin, panowanie dynastii Han, „okres trzech królestw”, dynastii Jin, „dynastii północnych i południowych”, zjednoczenie w okresie dynastii Sui i panowanie dynastii Tang, okres „pięciu dynastii i dziesięciu królestw, panowanie dynastii Song oraz powstanie i istnienie na części obszarów współczesnych Chin etnicznie niechińskich dynastii Liao, Jin, Zachodniej Xia, podbój mongolski i panowanie dynastii Yuan, ze szczególnym naciskiem na jej instytucje, kulturę i miejsce w chińskiej historii, panowanie dynastii Ming, podbój mandżurski i panowanie dynastii Qing, ze szczególnym naciskiem na charakterystykę jej rządów, podboje i wpływ na kształt terytorialny współczesnych Chin, oraz narodziny nowoczesnej chińskiej tożsamości etnicznej i narodowej w tym okresie. Omówione zostaną również okresy Republiki Chińskiej, 1912-1949 oraz Chińskiej Republiki Ludowej do chwili obecnej.

Literatura:

1. Wybrane rozdziały The Cambridge History of China, tomy I, III, VI-X.

2. Blunden C., Elvin M. Chiny, przekład z ang. Mieczysław Jerzy Künstler, Warszawa : Świat Książki, 1997.

3. Fairbank J.K. Historia Chin, nowe spojrzenie, przekład z ang. T. Lechowska, Z. Słupski, Gdańsk 1996.

4. Gernet J. Chiny starożytne, tłum. M. J. Kunstler, 1966.

5. Granet M, Cywilizacja chińska, przekład Mieczysław Jerzy Künstler, Wyd. 2, Warszawa 1995.

6. Pawłowski J. Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010.

7. Pimpaneau J. Chiny. Kultura i tradycje, Warszawa 2001.

8. Rodziński W., Historia Chin wyd. II, Wrocław 1992.

9. Sidichmienow W., Ostatni cesarze Chin, tłum. J. Abkowicz i R. Sławiński, Katowice 1990.

10. Słupski Z. Wczesne piśmiennictwo chińskie, Warszawa, 2001.

11. Słupski Z. Wczesne piśmiennictwo chińskie, wybór tekstów, Warszawa, 2004.

12. Spence J., The Search for Modern China, Norton, 1991.

13. Sy-ma Ts´ien. Syn Smoka. Fragmenty zapisków historyka. Przekład Mieczysław Jerzy Künstler, Warszawa, 2000

Rozszerzona lista literatury zostanie podana na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Cieciura
Prowadzący grup: Włodzimierz Cieciura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.