Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dobar dan-svaki dan. Język serbski dla początkujących (kontynuacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-SJW-DDSD-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dobar dan-svaki dan. Język serbski dla początkujących (kontynuacja)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Dobar dan - svaki dan. Język serbski dla początkujących” przeznaczony jest dla osób, które opanowały podstawy znajomości języka serbskiego. Podczas kursu jego uczestnicy poznają realia życia w serbskich miastach oraz wsiach, leksykę związaną z życiem codziennym, gramatykę adekwatną do poziomu początkującego oraz elementy kultury Serbów. Będą również ćwiczyć swoją znajomość odczytywania tekstów zapisanych alfabetem cyrylickim.

Pełny opis:

Zakres tematyczny konwersatorium będzie obejmował następujące zagadnienia:

1) Najważniejsze miasta Serbii.

2) Salaš - życie na wsi. Rozwój turystyki i agroturystyki w Serbii.

3) Najważniejsze atrakcje turystyczne Serbii.

4) Jak mieszkają Serbowie? Leksyka związana z domem i mieszkaniem. Najem mieszkania w Belgradzie.

5) Serbska kuchnia - tradycyjne dania.

6) Slava - święto patrona rodziny.

Literatura:

- Učimo srpski 1, Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Novi Sad, Azbukum 2015

- Materiały własne [J.A.]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi przeczytać płynnie krótki tekst zapisany alfabetem cyrylickim

- zna gramatykę języka serbskiego na poziomie A1

- potrafi przeprowadzić krótkie konwersacje w określonych sytuacjach komunikacyjnych

- posiada wiedzę o wybranych aspektach życia kulturalnego i codziennego Serbów oraz o atrakcjach turystycznych Serbii.

Metody i kryteria oceniania:

-ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 50%

-końcowe zaliczenie pisemne - 40% (zaliczenie odbywa się online)

- kontrola obecności 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Dobar dan - svaki dan. Język serbski dla początkujących” przeznaczony jest dla osób, które opanowały podstawy znajomości języka serbskiego. Podczas kursu jego uczestnicy poznają realia życia w serbskich miastach oraz wsiach, leksykę związaną z życiem codziennym, gramatykę adekwatną do poziomu początkującego oraz elementy kultury Serbów. Będą również ćwiczyć swoją znajomość odczytywania tekstów zapisanych alfabetem cyrylickim.

Literatura:

- Učimo srpski 1, Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Novi Sad, Azbukum 2015

- Materiały własne [J.A.]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ambroziak
Prowadzący grup: Jolanta Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ambroziak
Prowadzący grup: Jolanta Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)