Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-APK-SP-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia polityczna Kaukazu po 1991 r.
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład dotyczy problemów związanych z współczesną politykę Kaukazu. Obejmuje problematykę zmian polityczno-ustrojowych oraz transformacji społeczno-gospodarczej i sytuacji międzynarodowej państw Południowego Kaukazu. Szczególna uwaga skupiona jest na konfliktach wewnętrznych w tych państwach, zjawiskach separatyzmu etnicznego, przechodzących w określonych warunkach w otwarte konflikty zbrojne o szerokim rezonansie międzynarodowym – problem Górskiego Karabachu w relacjach Armenii i Azerbejdżanu, tzw. Płd. Osetii i Abchazji w Gruzji. Każdy z wymienionych konfliktów pociągnął za sobą głębokie zmiany w sferze politycznej, społecznej, etnicznej, gospodarczej.

Pełny opis:

Region Kaukazu wyodrębnił się wskutek rozpadu Związku Radzieckiego i pełni szczególnie ważne znaczenie w dobie rosnących współzależności międzynarodowych. Walkę o wpływy w regionie określa się jako Wielką Grą, która toczyć się ma między Rosją, USA, Iranem, Turcją a od pewnego czasu i UE. Z geograficznego punktu widzenia obszar dzielony jest na trzy części: Przedkaukazie, Kaukaz Południowy (Zakaukazie) i rozdzielających je gór Kaukaz. Politycznie region dzieli się na Kaukaz Północny (w granicach Federacji Rosyjskiej) i Kaukaz Południowy, od 1991 stanowią go Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Nie istnieje świadomość kaukaska, mieszkańcy regionu uważają się za Ormian, Azerbejdżan, Gruzinów itd. Element różnicujący stanowiła zawsze sfera religijna, pozwalająca na łatwą identyfikację swój-obcy. Przynależność do jednej religii – chrześcijaństwa - występuje w przypadku dwóch głównych narodów: gruzińskiego, ormiańskiego.

Literatura:

Czarnotta Z., Czeczenia 94-95, Wydawnictwo Altair, Warszawa 1995; Górecki W., Abchaskie elity wobec niepodległości, PISM, Warszawa 1996; Jagielski W., Dobre miejsce do umierania, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010; Jagielski W., Wieże z kamienia, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010; Kuleba M,. Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994-1996, Volumen, Warszawa 1998; Rashid A., Talibowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002. Falkowski, M. Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. Prace OSW / CES Studies. Czerwiec 2006 nr 23. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich, s. 5-46; Giełżyński, W. Wielka gra o wielu niewiadomych. Eurazja 1996, nr 1, s. 5-13; Gołaś, K. Region Kaukazu w polityce Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty. Przegląd geopolityczny 2011, t. 3. Warszawa: Instytut geopolityki, s.109-123; Raczyński, Z. Krwawa droga na Kaukaz. Polityka nr 50, 11 grudnia 1999, s. 67; Świętochowski, T. Azerbejdżan i Rosja, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1998, s. 51-124; Topolski, I. Interesy Federacji Rosyjskiej wobec państw Południowego Kaukazu. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 10 (2012), s. 23-37; Гаджиев, K. Геополитика. Москва: Издательство Юрайт, 2011. 479; Дугин, А. Основы геополитики. Москва: Арктогея, 2000. 928; Крылов, А. Политика России на Южном Кавказе. Стратегия развития 2011, №1. s. 23.Петрова, C. Национальные интересы России на Кавказе. Вестник СГУТиКД 2011. № 1 (15), c. 120-124. Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992–2008 годы). Отв. ред. и рук. авт. кол. В.А. Гусейнов. М.: Красная звезда, 2008.

Efekty uczenia się:

- posiada rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą Kaukazu, zwłaszcza z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na obszarze Kaukazu, na tle procesów globalnych i kontynentalnych;

- wszechstronnie zna i rozumie mechanizmy lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływ na bieżącą politykę państw kaukaskich - ma pogłębioną wiedzę na temat dziejów regionu, rozumie zróżnicowania kulturowe i narodowe oraz ich wpływ na sytuację Kaukazu

-ma poszerzoną wiedzę na temat aktualnych wydarzeń na Kaukazie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej Kaukazu [K_W04]

-ma pogłębioną znajomość głównych problemów globalnych i funkcjonowania instytucji międzynarodowych; ma wiedzę na temat głównych kierunków polityki państw europejskich oraz krajów kaukaskich, ich znaczenia i wpływu na sytuację międzynarodową

-ma pogłębioną znajomość relacji politycznych i kulturalnych między Polską a krajami kaukaskimi

-ma gruntowną znajomość metod badawczych we współczesnych naukach społecznych i politycznych

-ma gruntowną znajomość terminologii specjalistycznej, również w wybranym języku kaukaskim

-posiada wiedzę na temat protokołu i praktyki dyplomatycznej, zna podstawowe elementy prawa konsularnego i dyplomatycznego

-ma znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw Kaukazu, znajomość polityki bezpieczeństwa NATO i UE, ma wiedzę na temat udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i we współpracy wojskowej

-wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej humanistyki i nauk społecznych

-zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem Kaukazu i jej problematyki

Metody i kryteria oceniania:

- praca semestralna (esej) na zakończenie kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: David Kolbaia
Prowadzący grup: David Kolbaia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.