Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Bałkanów w XX wieku i XXI wieku (od 1917)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-LIC2-HB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Bałkanów w XX wieku i XXI wieku (od 1917)
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem ćwiczeń są dzieje Europy Środkowej i Bałkanów w wieku XX.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń są dzieje Europy Środkowej i Bałkanów w wieku XX. Kluczowe, wybrane momenty historii wewnętrznej poszczególnych państw, dzieje ich stosunków bilateralnych i multilateralnych oraz Europa Środkowa jako podmiot polityki europejskiej i światowej. Po 1945 r. przede wszystkim obóz komunistyczny w Europie Środkowej jako front “antykapitalistyczny” (granice z Niemcami, Austrią, Włochami,). Upadek “państw demokracji ludowej”.

Literatura:

zob. LITERATURA przy opisie grupy zajęciowej.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem;

Wiedza:

1) posiada elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie Europy Środkowej i Bałkanów (K_W01);

2) ma wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych (K_W02);

3) rozumienie współcześnie zachodzące przemiany polityczne w Europie Środkowej i na Bałkanach, ich genezę i uwarunkowania (K_W08);

4) posiada wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych w Europie Środkowej i na Bałkanach i historycznego kontekstu współczesnych zjawisk politycznych (K_W16);

Umiejętności:

1) posiada umiejętność analizowania i opracowywania wybranych zagadnień dotyczących Europy Środkowej i Bałkanów (K_U01);

2) posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, umie analizować materiały źródłowe, dostrzega współzależności między narodami i państwami regionu Europy Środkowej i Bałkanów, rozumie podstawy tożsamości historycznej narodów regionu

3) potrafi dotrzeć do źródeł niezbędnych do przygotowania pracy naukowej, korzystać z zasobów bibliotecznych i archiwalnych, konstruować założenia pracy, stawiać tezy i wyciągać wnioski oraz właściwie ją opracować pod względem edytorskim; zna rodzaje wypowiedzi pisemnej (K_U04);

4) potrafi identyfikować regiony konfliktowe (K_U09);

Kompetencje społeczne:

1) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K04);

2) ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych (K_K06);

3) dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K07);

4) jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych (K_K08);

5) jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów (K_K09);

6) ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (K_K13);

7) ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych (K_K14);

8) odczuwa potrzebę doskonalenia zawodowego i jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia (K_K15);

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Balcer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.