Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium polityki zagranicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGR2-KPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium polityki zagranicznej
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium polskiej polityki zagranicznej (Europa środkowo-Wschodnia i Bałkany) obejmuje zagadnienia związane z założeniami i praktyką ppz w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów.

Pełny opis:

Konwersatorium polskiej polityki zagranicznej (Europa środkowo-Wschodnia i Bałkany) obejmuje zagadnienia związane z założeniami i praktyką ppz w odniesieniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów.

Reorientacja polskiej polityki zagranicznej w po obradach Okrągłego Stołu. Polityka wschodnia w procesie włączania do wspólnot europejskich i NATO. Polska polityka zagraniczna w ramach Unii Europejskiej

Wstęp, przedstawienie tematu (koncepcje, idee, źródła oceny otoczenia międzynarodowego); zasady przygotowania prezentacji;

• Polityka międzynarodowa RP w świetle expose MSZ

• Reorientacja polityki zagranicznej w okresie przemian systemowych. (Wstępny etap polityki wschodniej; polityka „dwutorowości” wobec

wschodnich sąsiadów w okresie rozpadu ZSRR)

• Zamrożone konflikty: polsko-ukraiński, polsko-litewski i serbsko-chorwacki; podobieństwa, różnice,

• Dyplomacja publiczna i rola organizacji pozarządowych w polityce zagranicznej

• Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na politykę wschodnią. Rola i pozycja Polski w polityce sąsiedzkiej Unii Europejskiej.

• Ukraina w polityce wschodniej Polski - bilans otwarcia, polityka polska wobec niepodległości i aspiracji europejskich Ukrainy; stosunki polsko-ukraińskie od wybuchu rewolucji godność. Perspektywy relacji polsko-ukraińskich

• Białoruś w polityce wschodniej Polski (bilans otwarcia, polska polityka zagraniczna wobec władz i społeczeństwa obywatelskiego Białorusi, Białoruś w polityce sąsiedztwa UE)

• Stosunki z Litwą, Łotwą i Estonią (bilans WKL, stosunki w okresie dwóch dekad niepodległości i II Wojny Światowej, polska polityka zagraniczna wobec niepodległych republik).

• Rosja w polityce wschodniej Polski

• Partnerstwo Wschodnie w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej

• Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski. Kierunki polskiej pomocy rozwojowej. Polskie wsparcie dla rynkowych i demokratycznych reform w Europie Wschodniej.

• Rola mniejszości polskiej i mniejszości narodowych w Polsce w stosunkach RP z sąsiadami (migracje po II wojnie światowej i po 1989,

stosunek organizacji polskich do aspiracji niepodległościowych krajów b. ZSRR oraz mniejszości narodowych w Polsce do transformacji

systemowej Polski)

Efekty uczenia się:

K_W04

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie

K_W07

zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

K_W08

posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

K_U02

wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych

K_U05

ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K07

realizując etos zawodu specjalisty ds. problematyki obszaru postkomunistycznego jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej a także podejmować działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub zaliczenie pisemne

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Projekt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nowakowski
Prowadzący grup: Jerzy Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Nowakowski
Prowadzący grup: Jerzy Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.