Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-MGRZ-WKZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura i życie intelektualne społeczeństw regionu cz.1
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla Studiów Wschodnich
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Przegląd kierunków współczesnej sztuki regionu. Dominujące nurty w kulturze i sztuce. Literatura współczesna. Społeczne konteksty powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle światowych tendencji. Tematyka aktualnych debat publicznych. Dominujące tendencje ideowe w dyskursie publicznym.

Efekty uczenia się:

K_W04

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie

K_W06

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w powiązaniu z sytuacją panującą w wybranym regionie studiów

K_U03

potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące diagnozy i prognozowania kierunków przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań, jest w stanie prowadzić debatę dotyczącą problematyki regionu będącego przedmiotem jego badań

K_U05

ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie

K_K01

jest w stanie poddać krytycznej ocenie treści przekazywane przez rozmówców albo informacje medialne dotyczące regionu stanowiącego przedmiot jego specjalizacji

K_K03

jest gotów do podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej, współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne

Projekt

Obecność na zajęciach

Aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Bilińska, Rigels Halili, Aleksandra Hnatiuk, Kazimierz Jurczak, Shahla Kazimova, Marek Radziwon, Ludwika Włodek-Jawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Bilińska, Rigels Halili, Aleksandra Hnatiuk, Shahla Kazimova, Marek Radziwon, Ludwika Włodek-Jawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.