Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka starożytnej Grecji wokół nas.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS-SSGWN-AL Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Sztuka starożytnej Grecji wokół nas.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów I stopnia AL w cyklu 2020Z
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Theatrum mundi" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Od uczestników wykładów będzie wymagana podstawowa znajomość historii starożytnej Grecji. Przewidziane jest także zadawanie lektur tekstów antycznych ważnych dla historii sztuki starożytnej Grecji (Pauzaniasz, Witruwiusz, Pliniusz Starszy, Platon) K_W01; K_U01; K_K02

Skrócony opis:

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji (IX-I w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki wraz z odniesieniami tych zjawisk w sztuce najnowszej. Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki. Nadrzędnym celem zajęć jest dostarczenie narzędzi umożliwiających samodzielne dostrzeganie wpływów greckiej kultury I sztuki w otaczającym nas świecie.

Pełny opis:

Tematem wykładów będzie przybliżenie słuchaczom najważniejszych kwestii związanych z historią sztuki starożytnej Grecji w okresie klasycznym (IX – I w. przed Chr.) w kontekście jej wpływu (na wybranych przykładach) na sztukę nowożytną zwłaszcza XIX-XX i XXI wieku. Będzie to połączenie omówienia najważniejszych zjawisk artystycznych greckiej sztuki z ich wpływem na współczesną kulturę (także masową). Podczas wykładów nie będzie przedstawiony pełnych, chronologiczny opis rozwoju greckiej sztuki.

Pierwszy wykład będzie miał charakter syntetyczny i zostanie poświęcony znaczeniu greckiej sztuki dla cywilizacji europejskiej i poza nią. W trakcie kolejnych wykładów wstępnych zostaną omówione najważniejsze zabytki poszczególnych epok. Oddzielny wykład będzie poświęcony przełomowi będącemu konsekwencją Wojen Perskich i ostatecznemu wyzwoleniu się greckiej sztuki spod wschodnich wpływów. Myślą przewodnią wykładów jest poszukiwanie ideału piękna przez Greków i reminiscencje tych poszukiwań w nowożytnej sztuce europejskiej. Oddzielnie zostaną przeanalizowane przemiany w rzeźbie, architekturze i malarstwie wazowym.

Literatura:

Encyklopedia sztuki starożytnej, praca zbiorowa, Warszawa 1998

Bernhard M.L., Greckie malarstwo wazowe, Warszawa 1966 (i następne wydania)

Bernhard M.L., Sztuka grecka IV w. p.n.e., Warszawa 1978

Bernhard M.L., Sztuka grecka V w. p.n.e., Warszawa 1975

Bernhard M.L., Sztuka grecka, Warszawa 1980

Bernhard M.L., Sztuka grecka. Okres archaiczny, Warszawa 1989

Bernhard M.L., Sztuka hellenistyczna, Warszawa 1980

Boardman J., Sztuka grecka, Warszawa 1999

Conolly P., Dodge H., Antyczne miasta, Warszawa 1987

Estreicher Karol, Historia Sztuki w zarysie, Kraków, 1973

Michałowski K., Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1985

Nowicka M., Malarstwo antyczne. Zarys, Warszawa-Wrocław 1985

Nowicka M., Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, Warszawa 1988

Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, Kraków 2001

Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 1985

Stierlin H., Grecja. Od Myken do Partenonu, Warszawa 1998

Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki. T. 1 Estetyka Starożytna, Ossolineum, 1962

Twardecki A., Mały słownik historii sztuki starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1998, Wersja on-line (Prószyński i S-ka)

Źródła

Pauzaniasz:

W świątyni i w micie (księgi I, II, III, i VII), Wrocław 1973

Na olimpijskiej bieżni i w boju (księgi V, VI i IV), Wrocław 1968

U stóp boga Apollona (księgi VIII, IX, X), Wrocław 1989

Platon, Ion (dowolne wydanie tłumaczenia Władysława Witwickiego).

Gaius Pliniusz Secundus, Historia Naturalna, (wybór), Ossolineum, 1961 (i następne wydania)

Witruwiusz, O architekturze, ksiąg X, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Zwiększenie wiedzy o sztuce starożytnej Grecji K_W05; K_U03; K_K04

Zwiększenie świadomości wpływu greckiej sztuki na świat współczesny K_W04; K-U03; K_K02

Umiejętność dostrzegania wpływów greckiej sztuki w świecie współczesnym K_W05; K_U03; K_K03

Umiejętność rozpoznania kanonu dzieł sztuki starożytnej Grecji (architektura, rzeźba, malarstwo wazowe) K_W03; K_U03; K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), napisanie eseju na minimum 5 stron jako podsumowania zajęć (koniec 2 semestru), aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Twardecki
Prowadzący grup: Alfred Twardecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.