Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS2-2-K-WL2-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla II roku: Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty: Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony jest dla studentów znających język włoski w stopniu zaawansowanym.

Szczególne zainteresowanie kulturą włoską oraz zagadnieniem szaleństwa.


Skrócony opis:

Szaleństwo w włoskiej literaturze dwudziestego wieku; szaleństwo jako problem psychiatryczny i literackim.

Pełny opis:

W wieku dwudziestym dokonały się największe rewolucje psychiatryczne. To właśnie we Włoszech odnaleźć możemy dwa znaczące przykłady potwierdzające tę tezę: wynalazek elektrowstrząsów w 1938 roku oraz ustawa Basagli z roku 1978, za sprawą której zamknięto szpitale psychiatryczne. Różnym sposobom leczenia szaleństwa odpowiadają różne jego wizje oraz różnorakie sposoby

postrzegania szaleńca wewnątrz społeczeństwa.

W drugiej części zajęć będziemy badać problematykę szaleństwa z perspektywy włoskiej filozofii, antropologii religii oraz teologii. Autorzy oraz szkoły filozoficzne którymi poświęcimy uwagę, to przede wszystkim:

1. Ernesto De Martino

2. Sergio Quinzio

3. Włoska szkoła dziejów pojęć (Alessandro Biral, Giuseppe Duso, Roberto Esposito)

4. Carlo Ginzburg i mikrohistoria

Literatura:

Andreoli Vittorino, Follia e santità, Marietti, 2005

Andreoli Vittorino, Il matto di carta. La follia nella letteratura, Rizzoli-Bur, 2008

Basaglia Franco, Che cos’è la psichiatria, Baldini Castoldi Dalai, 1997

Bodei Remo, Letteratura e psicoanalisi, Zanichelli, 1974

Borgna Eugenio, Che cos’è la follia? Luca Sossella Editore, 2007

Borgna Eugenio, Come se finisse il mondo. Il senso dell’esperienza schizofrenica, Feltrinelli, 2006

Bresciani Califano Mimma (a cura di), Sapere & Narrare. Figure della follia, Leo S. Olschki, 2005

Cooper G. David, Psichiatria e antipsichiatria, Armando, 1969

Dolfi Anna (a cura di), Malinconia, malattia malinconica e letteratura moderna, Bulzoni, 1991

Dolfi Anna (a cura di), Nevrosi e follia nella letteratura moderna, Bulzoni, 1993

Ferrari Stefano, La scrittura infinita. Saggi su letteratura, psicoanalisi e riparazione, Nicomp, 2007

Ferrari Stefano, Scrittura come riparazione, Editori Laterza, 2007

Foucault Michel, Follia e psichiatria, Raffaello Cortina Editore, 2005

Foucault Michel, Storia della follia nell'età classica, BUR, 1969

Giannola Elio, Psicanalisi e interpretazione letteraria, Jaca Book, 2005

Jaspers Karl, Genio e follia. Strindberg e Van Gogh, Raffello Cortina Editore, 2001

Kepinski Antoni, Schizofrenia, Panstwowy Zakład Widawnictw Lekarskich, 1981

Minkowski Eugène, La schizofrenia. Psicopatologia degli schizoidi e degli schizofrenici, Einaudi, 1998

Resnik Salomon, L’esperienza psicotica, Boringhieri, 1986

Rovatti Pier Aldo, La follia, in poche parole, Bompiani, 2008

Sechehaye Marguerite, Diario di una schizofrenica, Giunti, 2006

Vaccarino Giacomo L., Scrivere la follia. Matti, depressi e manicomi nella letteratura del novecento, Ega, 2007

Lektury:

Merini Alda, L’altra verità. Diario di una diversa, Rizzoli, 1997

Merini Alda, La pazza della porta accanto, Bompiani, 2007

Merini Alda, Lettere al dottor G, Frassinelli, 2008

Merini Alda, Reato di vita. Autobiografi a e poesia, Melusine, 1994

Pirandello Luigi, Uno nessuno centomila, Feltrinelli, 2013

Pirandello Luigi, Novelle per un anno, Mondadori, 1954

Tobino Mario, Le libere donne di Magliano, Oscar Mondadori, 2009

Tobino Mario, Gli ultimi giorni di Magliano, Oscar Mondadori, 2009

Tobino Mario, Per le antiche scale, Oscar Mondadori, 1972

Tobino Mario, Il manicomio di Pechino, Mondadori, 1990

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma uporządkowaną, pogłębioną, szczegółową wiedzę na temat szaleństwa z punktu widzenia literatury, psychiatrii, filozofii i teologi

- rozumie zależności między rozwojem kultury a przemianami

społecznymi

Umiejętności:

- potrafi wykorzystywać wiedzę i metody właściwe różnym dyscyplinom zajmujących się badaniami kulturoznawczymi, zna potencjał warsztatu interdyscyplinarnego

Kompetencje społeczne:

- uczestnicząc w dyskusji, szanuje poglądy partnerów i używa argumentów merytorycznych

- rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i kontynuowania edukacji na studiach III stopnia

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie aktywności w trakcie seminarium oraz końcowego zaliczenia

Zaliczenie ustne oraz esej na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefano Redaelli
Prowadzący grup: Ivan Dimitrijević, Stefano Redaelli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefano Redaelli
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.