Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek i jego świat. Biografia ewolucji kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON299-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Człowiek i jego świat. Biografia ewolucji kulturowej
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

bycie studentem UW

Podstawowa wiedza na temat ewolucji życia na Ziemi, historii cywilizacji, światowych religii, problematyki ekologicznej. Znajomość języka angielskiego na poziomie biernym, zdolność do samodzielnego zdobywania informacji, gotowość do pokonywania trudności, chęć uczestniczenia w dialogu.

Skrócony opis:

Wprowadzenie do wiedzy/badań nad człowiekiem w świecie i nad światem powstałym w działaniu ludzi. Zajęcia transdyscyplinarne obejmujące: Teo- Bio- Antropo- i Eko- logie oraz eko-historię, czyli podejmujące sprawę ewolucji kulturowej człowieka w czasoprzestrzeni. Spojrzenie interdyscyplinarne na człowieka w świecie z perspektywy XXI wieku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kieniewicz, Stanisław Rabiej
Prowadzący grup: Jan Kieniewicz, Stanisław Rabiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematem będzie ewolucja kulturowa człowieka świat ziemski, w którym żyjemy jest w na tyle „dziełem rąk ludzkich”, że możemy przyjąć do rozważenia hipotezę antropocenu. W procesie nazywanym ewolucją życia mieści się pojawienie człowieka a wraz z nim kultury. Jakkolwiek dostrzegamy kulturę także w postępowaniu innych żyjących przyjmujemy, że wpływ człowieka na świat czyni go wyjątkowym. Świadomość tego jest zasadniczym elementem zjawiska określanego jako cywilizacja. Ludzie w pewnym momencie, ale choć powszechnie to w różny sposób, związali swe istnienie z aktem Stwórcy. Współcześnie skłaniają się do innych interpretacji, ale zakładamy powszechną zgodę z ewolucją jako procesem autonomicznym. Zajmiemy się natomiast wpływem kultur i cywilizacji na ewolucję i to nie tylko z powodu krytycznego stanu rzeczy.

Zajmiemy się przede wszystkim wielkimi przełomami i ich konsekwencjami dla zjawiska nazywanego ewolucją kulturową Zadamy pytanie czy i w jaki sposób ewolucja kulturowa doprowadziła człowieka do jego ewolucyjnego sukcesu a w jakiej mierze stała się źródłem zagrożenia dla życia na Ziemi.

Wspólnym dla obu nurtów ewolucji jest środowisko, ponieważ zaczynamy dopiero od „momentu”, w którym ludzka forma życia zaczynała oddziaływać w naturze w sposób prowadzący do trwałych przekształceń. Nie przeciwstawiamy kultury naturze, ale trzymamy się poglądu o środowisku jako kulturowo przekształconej naturze. Czy zmiany te są odwracalne? Przez długi czas natura okazywała się „silniejsza” w ostateczności likwidując ludzką aktywność. Jak się zdaje w koncepcji antropocenu konsekwencje oddziaływania w środowisku mają charakter nieodwracalny. Refleksja nad tym oddziaływaniem będzie jednym z zadań naszych zajęć.

Dyskusję nad znaczeniem ewolucji kulturowej zaczynamy od pojawienia się kultur a kończymy wraz z pytaniem, czy ratunkiem dla życia jest eliminacja człowieczeństwa i pojawienie się nowej postaci życia. Celowość rozważenia swego rodzaju biografii człowieka zasadza się na przekonaniu o ludzkiej zdolności do refleksji, a tym samym do szukania takiej zmiany postępowania, która potrafi zapobiec katastrofie.

Człowiek i kultura istnieją w świecie/wszechświecie jako projekt ewolucji i własnej w ewolucję interwencji. Formują środowisko i stają się świadomi tego procesu usiłując sformułować wizję świata. Znajdują odpowiedzi na wyzwania środowiska, stają przed pytaniem o swoje miejsce w biosferze Interpretacja wszechświata prowadzi do pytania o odpowiedzialność za istnienie świata i rewizję poglądów o istocie człowieka.

Zostaną podjęte m in tematy:

Ewolucja życia i człowieka, kultura jako twórczość, rola czasu w kreowaniu przestrzeni, fenomen środowiska.

Geneza cywilizacji (ogień, mowa, sztuka, „zdobycze kulinarne”).

Ewolucyjna geneza wspólnoty ludzkiej, pojawienie się kultury, dojście do czasu historycznego.

Neolityczna rewolucja agrarna i najstarsze dziedzictwo osiadłości, nowa dieta i wpływ udomowienia zwierząt.

Religie, najstarsze interpretacje życia i pochodzenia człowieka.

Najstarsze cywilizacje, trwanie i zerwanie ciągłości ewolucji.

Doświadczenie chińskie,

Doświadczenie indyjskie

Doświadczenie greckie, państwo i pieniądz, filozofia i dramat.

Przełom chrześcijański, religia i prawa człowieka

Rzym, Śródziemnomorze, Europa – pytanie o logiczne następstwo cywilizacji.

Przełom islamu

Cywilizacja Wielkiego stepu, pierwszy świat globalny?

Renesans i druk, myślę więc jestem człowiekiem.

Nowy i Stary Świat, dialog europejski jako fundament cywilizacji.

Doświadczenie Ameryk, Afryka i niewolnictwo,

Homo faber i nowa rola pracy, rynek i fabryka, czas wolny i zabawa

Rozum i Oświecenie, początek koncepcji ewolucji ludzkości

Człowiek i Obywatel, prawo i nauka

Rewolucja przemysłowa i dominacja europejska, technologia a kultura

Kapitalizm, kolonializm i rewolucja społeczna

Globalizacja i świat sieci, informacja

Koncepcje eschatologiczne, przyszłość Ziemi, odpowiedzialność w wymiarze planetarnym.

Koncepcja Gaji a próba ujęcia miejsca człowieka we wszechświecie.

„Na czym polega to człowieczeństwo, którego oni nie mają”. Człowieczeństwo w perspektywie ewolucji kulturowej.

Pytanie o perspektywę cywilizacji, przeszłość i przyszłość jako wyobrażenia świata i jako stan wszechświata, kwestia czasu i pytanie o inne cywilizacje „pozaziemskie”?

Post-człowiek: ocalenie czy katastrofa? Wnioski z biografii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.