Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antyczne sacrum i profanum w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON382-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Antyczne sacrum i profanum w kulturze
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 (niezbędna do lektury obowiązkowych tekstów)

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest antycznym praktykom magicznym jako motywowi kulturotwórczemu oraz recepcji tego motywu we współczesnych formach przekazu kulturowego. Studenci będą zapoznawać się z przedmiotem zajęć na podstawie tekstów źródłowych oraz opracowań naukowych, oraz będą badać współczesną (XX i XXI w.) literaturę popularną pod kątem obecności motywów zaczerpniętych z antycznej tradycji ezoterycznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 60 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Szewczyk
Prowadzący grup: Ilona Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studenci zapoznają się z praktykami i wierzeniami z pogranicza religii, magii, medycyny i filozofii na podstawie opracowań naukowych oraz tekstów źródłowych.

W szczególności:

– poznają ogólne tło społeczne i kulturowe wybranych wierzeń i praktyk – zdobywają podstawową wiedzę o metodach leczenia chorób ciała i duszy, wierzeniach związanych ze śmiercią i narodzinami oraz zjawiskami i procesami zachodzącymi w świecie przyrody

– zapoznają się z obyczajami i „zabobonami”, które stały się często wykorzystywanym motywem literackim oraz przetrwały w niezmienionej formie do czasów współczesnych;

– nabywają ogólną wiedzę o literaturze wykorzystującej wątki związane z praktykami magicznymi;

– zapoznają się z dorobkiem literackim wielu twórców literatury greckiej i rzymskiej (w przekładzie – znajomość greki i łaciny nie jest wymogiem sine qua non) oraz poznają jej wpływ na współczesną literaturę i film

- badają teksty literackie z XX i XXI wieku pod kątem obecności różnych wariantów recepcji antycznej tradycji ezoterycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.