Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia lingwistyczna i kulturowa. Praktyczne wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON396-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia lingwistyczna i kulturowa. Praktyczne wprowadzenie
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ze względu na fakt, iż część tekstów omawianych na zajęcia nie było tłumaczone na język polski wymagana jest bierna znajomość języka angielskiego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wszechstronne wprowadzenie w studentów w obszar badawczy interesujący zarówno z perspektywy badań o kulturze, jak i o języku. Wprowadzenie to odbywać się będzie dwutorowo. Z jednej strony studenci zapoznają się z tekstami, które z perspektywy antropologii lingwistycznej i kulturowej uznawane są za klasyczne. Da im możliwość wzglądu w istotne problemy i pytania badawcze antropologii, a także poznania jej podstawowych pojęć teoretycznych. Z drugiej strony uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z metodami badań etnograficznych (obserwacja uczestnicząca, [narracyjny] wywiad etnograficzny), etycznymi i praktycznymi aspektami badań w „terenie”. Wiedza ta zostanie wykorzystana praktycznie, w ramach indywidualnych projektów badawczych .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Chromik
Prowadzący grup: Bartłomiej Chromik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Pojęcia „antropologia kulturowa”, a zwłaszcza „antropologia lingwistyczna” mogą przywodzić na myśl dość szczegółowe dyscypliny naukowe. W rzeczywistości opisują one, interdyscyplinarne w swej istocie, badania nad rolą języka i kultury w życiu społecznym. Wyróżnikiem tej naukowej perspektywy jest oparcie jej o metodę etnograficzną, zakładającą prowadzenie badań terenowych.

Celem zajęć jest wszechstronne wprowadzenie w obszar badawczy antropologii kulturowej i lingwistycznej. Wprowadzenie to odbywać się będzie dwutorowo. Z jednej strony obejmie zapoznanie się z tekstami, które z perspektywy antropologii lingwistycznej i kulturowej uznawane są za klasyczne, a jednocześnie reprezentujące najistotniejsze dla antropologii tradycje teoretyczne: ewolucjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm, relatywizm, fenomenologię i hermeneutykę, postmodernizm. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie związków pomiędzy językiem a kulturą. Uczestnicy kursu uzyskają możliwość wzglądu w istotne problemy i pytania badawcze antropologii, poznania jej podstawowych pojęć teoretycznych, lecz także krytycznego na nią spojrzenia. Z drugiej strony zostaną zaznajomieni z metodami badań etnograficznych (obserwacja uczestnicząca, [narracyjny] wywiad etnograficzny), etycznymi i praktycznymi aspektami badań w „terenie”. W szczególności, zaprezentowane zostanie podejście participatory action research¸ które stanowi podstawę badań nad zagrożonymi językami i ich rewitalizację, w które zaangażowani są pracownicy Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, działające w ramach Wydziału „Artes Liberales” UW.

W wyniku kursu studenci zostaną więc przygotowani do przeprowadzenia autorskich badań terenowych oraz wszechstronnej analizy zebranych przez siebie materiałów, prowadzonej z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Umiejętności te znajdą zastosowanie w trakcie tworzenia krótkiej pracy badawczej, powstałej na bazie własnych badań – finalnego efektu kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.