Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dysputa o konkretach. Laboratorium krytyki naukowej w studiach nad materialnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON400-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Dysputa o konkretach. Laboratorium krytyki naukowej w studiach nad materialnością
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa umiejętność lektury, analizy i krytyki tekstów akademickich. Konieczna jest także znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną lekturę tekstów obowiązkowych.

Podstawowa wiedza o “zwrocie ku materialności” może być przydatna, ale nie jest konieczna.


Skrócony opis:

Parafrazując Arthura C. Clarke’a można powiedzieć, że każde wystarczająco przełomowe osiągnięcie naukowe jest nieodróżnialne od herezji. Jak zatem odróżniać wartościowe innowacje od atrakcyjnie opakowanej pseudo-nauki? Jak przekonuje Irene van Renswoude (2017), pomocna może być scholastyczna tradycja tzw. disputationes. Inspirując się nią, proponujemy formułę “laboratorium krytyki naukowej”, w ramach którego będziemy doskonalić umiejętność atakowania i bronienia tez badawczych w ramach dyskusji akademickiej. W trakcie zajęć będziemy łączyć poznawanie teorii i założeń modnego ostatnio paradygmatu znanego jako “zwrot ku materialności” z praktyką polemiki zbliżoną do tzw. “debaty oksfordzkiej”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krzesicka, Maciej Talaga
Prowadzący grup: Julia Krzesicka, Maciej Talaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie zajęć najważniejszym zadaniem będzie udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu debaty, a celem: kształtowanie umiejętności krytyki akademickiej. W ramach okresowych spotkań przeznaczonych na dyskusję, uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić się w roli dyskutantów, moderatorów, sędziów lub zaplecza merytorycznego, co pozwoli im odkryć swoje predyspozycje - niekoniecznie związane z aktywnym udziałem w samej dyskusji! - i bardziej świadomie przygotować się do końcowej debaty, która skupiać się będzie wokół zagadnienia “materialności”.

“Zwrot ku materialności” to odpowiedź na dominujący w XX wieku paradygmat językowy, który opierając się na myśleniu symboliczno-interpretacyjnym, prowadził do traktowania materialnego doświadczenia jako wtórnego względem jego znaczenia. Rehabilitacji materialności towarzyszyło przejście od relacji poznawczej opartej na dychotomii podmiot/przedmiot do ontologii relacyjnych, dzięki którym w tym, co materialne - od szalki laboratoryjnej, przez ludzkie ciało, po środowisko –

dostrzeżono sprawczość (agency). Można mieć wątpliwości na ile “zwrot ku materialności” jest rzeczywiście nową perspektywą poznawczą, a na ile kolejną intelektualną modą, co sprawia, że wydaje się on być dobrym tematem dla krytycznego namysłu.

W ramach przygotowania do debaty, omawiane będą wybrane teksty reprezentujące różne ujęcia zagadnienia materialności, a studenci zostaną wprowadzeni do dwóch podejść teoretycznych wpisujących się w paradygmat “zwrotu ku materialności” (teoria aktora-sieci oraz praksografia). Wspólnie postaramy się poddać dyskutowane teksty różnym rodzajom krytyki - zarówno logicznej czy merytoryczno-formalnej (warsztatowej), jak i z perspektywy ich wartości poznawczej oraz roli w życiu naukowym.

Taka organizacja pracy z tekstem pozwoli na wyjście poza tradycyjny, przeglądowy schemat zajęć, kładąc szczególny nacisk na aspekt związany z krytycznym podejściem wobec omawianych treści. Studenci będą więc mieli okazję nie tylko by poznać daną perspektywę, lecz także krytycznie się jej przyjrzeć.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się to 90 godzin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.