Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie kino nieme: 1893-1931

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON407-AL Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Amerykańskie kino nieme: 1893-1931
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów I stopnia AL w cyklu 2020Z
Przedmioty do wyzwania kierunkowego "Theatrum mundi" - I stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Jedynym założeniem wstępnym jest znajomość przez studenta języka angielskiego, jako że wiele fragmentów prezentowanych w ramach zajęć nie będzie posiadać polskiego tłumaczenia. Prowadzący zajęcia zakłada, że dla większości studentów zajęcia te będą pierwszymi zajęciami filmowymi, dlatego też każdy wykład będzie zawierał elementy wprowadzenia do podstawowych zagadnień z zakresu historii i estetyki filmu, tak by umożliwić udział nawet studentowi bez żadnego wcześniejszego kontaktu z przedmiotami filmoznawczymi.

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter filmoznawczego studium przypadku, jakim jest historia kinematografii amerykańskiej w pierwszych trzech dekadach jej trwania, od lat 90-tych XIX wieku, do początku lat 30-tych XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład konwersatoryjny, 45 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Oleszczyk
Prowadzący grup: Michał Oleszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie możliwie kompleksowe przybliżenie studentom zagadnienia, jakim jest historia amerykańskiej kinematografii niemej: od jej narodzin do przełomu dźwiękowego w kinie. Historia obejmie kompleksowe omówienie uwarunkowań kulturowych, społecznych i ekonomicznych, które zadecydowały o dynamicznym rozwoju kina amerykańskiego w pierwszych trzech dekadach jego istnienia i które umożliwiły zdominowanie globalnego rynku filmowego przez produkty amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Omówimy narodzin wielkich studiów filmowych, początki kina gatunkowego i autorskiego, ekspresję aktorską w kinie niemym, a także wpływ kinematografii europejskiej na amerykańską. Poruszymy następujące tematy:

— Pionierzy: ruchome obrazy w kulturze amerykańskiej późnego XIX wieku

— Giganci: narodziny wielkich wytwórni filmowych

— Początki przemysłu filmowego w stanie Nowy Jork i New Jersey

— Początki autorstwa filmowego: Porter, Griffith, DeMille

— Estetyka kina niemego: scenografia, zdjęcia, gra aktorska

— Początki Hollywood: przenosiny przemysłu filmowego na Zachodnie Wybrzeże USA

— Początki prasy filmowej w Stanach Zjednoczonych

— Badania nad wczesną publicznością kin amerykańskich

— Gatunki i kino nieme: mitologie i konwencje

— Slapstick i burleska: początki komedii filmowej

— Życie po życiu niemego kina: filmy nieme realizowane w epoce dźwiękowej

Forma zajęć wybrana przez prowadzącego to wykład z elementami konwersatorium. Wykład będzie bogato ilustrowany przykładami filmowymi, które będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji ze studentami.

Od studenta będzie się oczekiwać poświęcenia dodatkowej ilości godzin dla obejrzenia kilku filmów zadanych jako „lektury obowiązkowe”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.