Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filmowy portret miasta: przypadek Nowego Jorku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON65-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Filmowy portret miasta: przypadek Nowego Jorku
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Do realizacji opisywanego przedmiotu nie jest konieczne wcześniejsze zaliczenie innych przedmiotów

Jedynym założeniem wstępnym jest znajomość przez studenta języka angielskiego, jako że wiele fragmentów prezentowanych w ramach zajęć nie będzie posiadać polskiego tłumaczenia. Prowadzący zajęcia zakłada, że dla większości studentów zajęcia te będą pierwszymi zajęciami filmowymi, dlatego też każdy wykład będzie zawierał elementy wprowadzenia do podstawowych zagadnień z zakresu historii i estetyki filmu, tak by umożliwić udział nawet studentowi bez żadnego wcześniejszego kontaktu z przedmiotami filmoznawczymi.


Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter antropologiczno-filmoznawczego studium przypadku, jakim jest reprezentacja Nowego Jorku w filmie dokumentalnym, fabularnym i telewizyjnym.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie możliwie kompleksowe przybliżenie studentom zagadnienia, jakim jest reprezentacja Nowego Jorku w kinematografii amerykańskiej i światowej, widziana przez pryzmat kluczowych dzieł filmowych. Każde zajęcia skupione będą na przybliżeniu jednego aspektu reprezentacji Nowego Jorku, ale w ramach każdego spotkania zostanie także nakreślony szerszy kontekst historyczny, kulturowy, estetyczny i społeczny, w ramach którego powstał dany film. Każdy przywołany film będzie dodatkowo omówiony w kontekście twórczości danego reżysera, wskazując na stylistyczne dominanty i na tematyczne zainteresowania twórcy. Najważniejszym kontekstem pozostanie jednak społeczna i kulturowa historia samego miasta na przestrzeni ponad 200 lat jego istnienia.

Lista filmów i tematów, którym będą poświęcone kolejne zajęcia, wraz z zagadnieniami ogólnymi, których dany film stanowi egzemplifikację”

- wczesne nowojorskie kroniki filmowe

- nieme i częściowo dźwiękowe filmy o Nowym Jorku („Speedy” Harolda Lloyda, „Śpiewak Jazzbandu” Alana Crosslanda)

- Nowy Jork lat 30.tych w kinie gangsterskim i muzycznym

- Kino noir i nowe formy realizmu przedstawiania Nowego Jorku na ekranie („Nagie miasto” Julesa Dassina)

- Nowy Jork awangardzistów: od „Mannahata” do kina beatników

- Wczesne niezależne portrety miasta: twórczość Morrisa Engela

- Andy Warhol i Nowy Jork lat 60.tych

- Nowy Jork czarnoskórych obywateli: od wczesnych prób do kina blaxsploitation

- Kino policyjne lat 1970tych: nowe formy realizmu

- Bard nowojorski: romantyczna wizja miasta w kinie Woody’ego Allena

- punk i lata 1980te: Jim Jarmush i kryzys finansowy Nowego Jorku

- Nowy Jork epoki Ronadla Reagana: od „Pracującej dziewczyny” do „Bright Lights, Big City”

- lata 1990te jako czas yuppie: twórczość Whita Stillmana

- Nowy Jork oniryczny (Walter Hill, Darren Arronofsky)

- Nowy Jork nowego wieku: 11 września i życie w mieście po narodowej traumie

- Polacy w Nowym Jorku: wątki polonijne w kinie nowojorskim

Forma zajęć wybrana przez prowadzącego to wykład z elementami konwersatorium. Wykład będzie bogato ilustrowany przykładami filmowymi, które będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji ze studentami.

Od studenta będzie się oczekiwać poświęcenia dodatkowej ilości godzin dla obejrzenia kilku filmów zadanych jako „lektury obowiązkowe”.

Literatura:

Literatura zalecana:

Jan Zakrzewski, NY, NY, Nowy Jork, Warszawa 1980.

Philip Lopate (ed.), Writing New YorL A Literary Anthology, New York 2008.

James Sanders, Celluloid Skyline: New York and the Movies, New York 2002.

Wojciech Karpiński, W Central Parku, Warszawa 2010.

Janusz Głowacki, Polowanie na karaluchy, dowolne wydanie

Lech Majewski, Szczury Manhattanu, Poznań 1993.

George Chauncey, Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World 1890-1940, New York 1994.

Rem Koolhaas, Deliryczny Nowy Jork, Kraków 2013

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium będzie ocena przyswojenia sobie przez studenta podstawowych informacji z zakresu historii Nowego Jorku (podstawowe daty, nazwiska istotne dla rozwoju urbanistycznego miasta, etc.). Wiedzą tą powinien wykazać się w teście zaliczeniowym, mającym charakter testu wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.