Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobrostan zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-WYK17-AZ Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Dobrostan zwierząt
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość aktów prawnych dot. humanitarnej ochrony zwierząt

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów antropozoologii z teorią dobrostanu (wraz z historycznym rozwojem pojęcia) oraz rzeczywistym dobrostanem (ujemnym czyli „złostanem”) zwierząt eksploatowanych przez ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich i ich sytuacji w Polsce.

Pełny opis:

Wykład składa się z dwóch nierównych części. Pierwsze pięć wykładów przedstawia zarys nauki o dobrostanie zwierząt (animal welfare science) tzn. historię, pojęcia modele teoretyczne, kryteria i sposoby określania czy mierzenie dobrostanu, szczególnie jego silnie negatywnych wartości znanych jako cierpienie. Pozostałe 2/3 wykładu przedstawiają zootechniczną praktykę eksploatacji zwierząt gospodarskich, która u przeważającej większości z nich powoduje ujemny dobrostan czyli „złostan” albo cierpienie. Powodem cierpienia zwierząt gospodarskich są stosowane zwykle do wielu gatunków techniki transportu, uboju i kastracji oraz zwykle bardziej specyficzne dla gatunków sposoby chowu. Cierpienie zwierząt gospodarskich jest akceptowane przez akty prawne wyznaczające teoretycznie minimalne warunki, które w praktyce zootechnicznej uznawane są za normy, które z kolei są w różnym stopniu przestrzegane i nierzadko łamane. Dlatego wykład przedstawiający cierpienie spowodowane przez prawnie usankcjonowaną eksploatację uwzględnia z konieczności szczegółowe przepisy zawarte w europejskich i krajowych aktach prawnych.

Literatura:

Ł. Smaga – Ochrona Humanitarna Zwierząt. EkoPress. Białystok 2010

P. Lymbery & I. Oakeshott – Farmegedon / Rzeczywisty Koszt Taniego Mięsa. Wyd. Vivante, Białystok 2014

Efekty uczenia się:

Rozumie genezę, obecną teorię i manipulacje pojęciem dobrostanu.

Zna kryteria, sposoby oceny i poprawiania dobrostanu zwierząt.

Zna warunki w jakich są trzymane i transportowane zwierzęta gospodarskie oraz techniki kastracji i uboju.

Zna podstawy prawne eksploatacji zwierząt i prawne granice praktyk hodowlanych.

Umie publicznie dyskutować etyczne i społeczne problemy wynikające z produkcji zwierzęcej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w postaci dwóch krótkich esejów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Elżanowski
Prowadzący grup: Andrzej Elżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

(1-2) Historia, pojęcie i czynniki dobrostanu; (3) Ocena/mierzenie dobrostanu i znacznie zachowań stereotypowych; (4) Kryteria i metody poprawy dobrostanu ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia społecznego i wzbogacenia środowiskowego; (5) Akty prawne mające na celu zagwarantowanie minimalnego dobrostanu; (6-7) Kastracja, transport i ubój; (8-9) Eksploatacja zwierząt na futra; (10) Eksploatacja świń; (11) Eksploatacja turów domowych (krów, cieląt i byków); (12) Eksploatacja owiec i kóz; (13) Eksploatacja koni; (14-15) Eksploatacja ptaków jako „drobiu”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.