Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do dydaktyki antropozoologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-WYK30-AZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do dydaktyki antropozoologii
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku Antropozoologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stacjonarne planowane w dniach:

5 marca, 12 marca, 19 marca, 26 marca, 2 kwietnia,16 kwietnia, 23 kwietnia,7 maja,14 maja, 21 maja.

W ramach przedmiotu studenci będą zajmować się miejscem zwierząt w edukacji przedszkolnej i szkolnej na wszystkich poziomach. Rozpoznają jakie treści na temat zwierząt i relacji między ludźmi a zwierzętami i środowiskiem oraz w jaki sposób są przekazywane uczniom. Będą planować metody pracy z uczniami i opracują konkretne projekty edukacyjne zgodne z wybraną przez nich problematyką i kierunkiem studiów.

Przygotowując projekty edukacyjne mogą też wykorzystać elementy edukacji środowiskowej i na temat zwierząt realizowane przez różne instytucje i organizacje, jak np. lokalne stowarzyszenia na temat ochrony ptaków w danym mieście, schroniska, organizacje działające na rzecz praw zwierząt.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są na rozpoznanie możliwości dobrej realizacji zaprojektowanych w programach edukacyjnych treści dotyczących relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami oraz szerzej środowiskiem naturalnym. Jednocześnie studenci poznają kilka wybranych metod dydaktycznych, wśród których najważniejsza jest metoda projektu, jako najskuteczniejsze narzędzie, którego można użyć w pracy z uczniami. Będą też mieli okazję do rozważań na temat sposobów nauczania wspomnianej tematyki, języka dialogu, propozycji jak poszukiwać dla niej miejsca w programach szkolnych, sposobów kształtowania postaw, możliwych zmian w praktyce edukacyjnej.

Zostaną uwzględnione elementy edukacji środowiskowej i na temat zwierząt realizowane przez różne instytucje i organizacje. W programie antropozoologii jest osobny przedmiot "Podstawy działania organizacji zajmujących się zwierzętami" i wiedza uzyskana w ramach tego przedmiotu będzie możliwa do wykorzystania podczas planowania projektów dla uczniów.

Studenci otrzymają zadanie zaplanowania rzeczywistego projektu dla konkretnej placówki edukacyjnej. Zajęcia w ramach przedmiotu poza koordynatorką prowadzić będą doświadczeni dydaktycy, pracujący w szkołach na różnych poziomach. Są wychowawcami, nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych. Jeden z warsztatów będzie poświęcony edukacji akademickiej.

Literatura:

S. Bell, Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future, Routledge 2010

https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/projekt-edukacyjny.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=BB9Ouni0XMw

https://podstawaprogramowa.pl/

materiały wybrane przez studentów, zgodnie z zainteresowaniami i planowanym tematem projektu

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student

w zakresie wiedzy:


1. zna uwarunkowania wprowadzenia i doskonalenia treści do programów szkolnych

2. ma podstawową wiedzę na temat dokumentów programowych i standardów, według których działają placówki edukacyjne

3. zna podstawowe zasady pracy metodą projektu

w zakresie umiejętności:


4. potrafi opracować i przedstawić koncepcję zajęć z uczniami organizowanych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej

5. potrafi uczestniczyć w dyskusji na tematy edukacji przyrodniczej, edukacji na temat relacji ludzi ze zwierzętami


6. prezentuje wyniki samodzielnej koncepcji projektu edukacyjnego

w zakresie kompetencji społecznych:


7. rozumie potrzebę i zasady pracy edukacyjnej, w tym pracy zespołowej w środowisku szkolnym i akademickim

8. potrafi poddać refleksji własny sposób pracy, ocenić swoje dokonania

9. potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, szanując poglądy partnerów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przygotowanych projektów dla uczniów. Kryteria oceny projektów zostaną opracowane wspólnie ze studentami na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Czetwertyńska
Prowadzący grup: Grażyna Czetwertyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.