Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Politologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-112P Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Politologia
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2017/2018
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi genezy państwa, jego zadań i funkcji, teorii powstania i konsekwencji tych teorii dla współczesnego rozumienia państwa, a także z klasycznymi systemami politycznymi w ujęciu statycznym i komparatywnym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi genezy państwa, jego zadań i funkcji, teorii powstania i konsekwencji tych teorii dla współczesnego rozumienia państwa. Słuchacze zapoznają się także z koncepcją władzy, a w szczególności władzy państwowej, jej zadaniami i prerogatywami. Państwo pokazane jest jako system dynamiczny, zarządzany przez sieć instytucji zależnych od siebie i zorganizowanych według norm konstytucyjnych. Kurs zawiera przedstawienie wybranych systemów politycznych, które ukazane są jako sposób zarządzania państwem - choć każde państwo posiada podobne prerogatywy i zadania, realizacja jednych i drugich może odbywać się w odmienny sposób. Podsumowaniem kursu jest przedstawienie przykładów państw działających sprawnie oraz takiego, którego sprawne zarządzanie nie jest możliwe.

KONSPEKT:

" Pojęcie państwa

" Cechy i funkcje państwa

" Cel działalności państwowej

" Pojęcie władzy i władzy państwowej

" Demokracja - starożytność i współczesność

" System autorytarny i totalitarny jako alternatywa dla demokracji

" Formy państw i podział państw

" Pojęcie i elementy systemu politycznego

" Systemy polityczne współczesnych państw: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy

" Polski system polityczny

" Konstruowanie systemu politycznego

" Kultura polityczna

" Współczesne doktryny polityczne

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 45 h

przygotowanie do zalliczenia – 45 h

razem – 120 h

Literatura:

- Winczorek, Piotr (1995 i późniejsze) 'Wstęp do nauki o państwie', Warszawa: Liber

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.

- Wojtaszczyk, Konstanty Adam i Wojciech Jakubowski (red.)(2002) 'Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycznych', Warszawa,: ASPRA-JR

- Szmulik, Bogumił i Marek Żmigrodzki (red.)(2003) 'Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie', Lublin: UMCS

R. E. Goodin (ed.), 2009, „The Oxford Handbook of Political Science”, Oxford University Press, Oxford.

C. Boix and S. C. Stokes (eds), 2009, „The Oxford Handbook of Comparative Politics”, Oxford University Press, Oxford.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student będzie potrafił:

- przedstawić okresy rozwoju państwa,

- przedstawić teorie powstania państwa,

- przedstawić klasyfikację państw w perspektywie historycznej,

- scharakteryzować demokrację, system autorytarny i totalitarny w perspektywie porównawczej,

- scharakteryzować organy państwa,

- pokazać klasyfikację organów państwa,

- przedstawić systemy polityczne wybranych państw,

- ocenić efektywność systemu politycznego

Oprócz tego będzie

- znał i rozumiał podstawowe pojęcia politologii,

- rozumiał znaczenia nauk o polityce dla studiów europejskich

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Dziewulska
Prowadzący grup: Agata Dziewulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.