Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114-C-PUE Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia przygotowują do zdania egzaminu z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej. Zajęcia opierają się na pracy z orzecznictwem TSUE w celu wyjaśnienia pojęć i funkcjonowania koncepcji prawnych poruszanych na wykładach z Prawa Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Postawą zajęć jest praca z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Studenci przygotowują się do zajęć z orzeczeń TSUE, które są później analizowane.

Przedmiotem analizy są orzeczenia TSUE dotyczące następujących zagadnień:

1. Charakter UE i jej znaczenie dla jednostek, zasady ustrojowe UE (zasada autonomii, zasada pierwszeństwa, zasada proporcjonalności, zasada subsydiarności)

2. Źródła prawa UE

a) prawo pierwotne (traktaty, Karta praw podstawowych)

b) prawo wtórne (rozporządzenia, dyrektywy decyzje, tzw. prawo miękkie)

3. Stosowanie prawa UE w porządkach prawnych państw członkowskich

a) skutek bezpośredni

b) skutek pośredni

c) bezpośredni skutek incydentalny

d) odpowiedzialność odszkodowawcza

4. Jednostka w UE, obywatelstwo UE

5. Stosunki zewnętrzne UE

6. Prawo UE i prawo polskie

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 30 h

przygotowanie do ćwiczeń i kolokwiów - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, „ Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, 2015

J. Barcz, W. Góralski, I. Kolowca, „Prawo Unii Europejskiej Casebook”, cz. I, II, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2007

Wł. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, „Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo”, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005

A. Wróbel (red.), oraz K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, (redaktorzy tomu) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy – zasady – orzecznictwo, t. II, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

- zna podstawowe koncepcje prawne utworzone w orzecznictwie TSUE,

- ze zrozumieniem czyta orzecznictwo TSUE w języku polskim,

- analizuje orzecznictwo TSUE.

- potrafi wskazać zagadnienia, które są przedmiotem orzeczenia

- określa, w jaki sposób orzeczenia stanowią kontynuację poprzednich orzeczeń

- jest świadomy europejskiej kultury prawnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie student otrzymuje na podstawie:

Obecności na zajęciach.

Terminowego odrobienie zadań zleconych.

Co najmniej oceny 3 (dst.) ze wszystkich kolokwiów.

Ocena jest ustalana na podstawie:

Aktywności na zajęciach

Wyników kolokwiów

Jakości odrobienia zleconych zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jana Planavova-Latanowicz
Prowadzący grup: Jana Planavova-Latanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jana Planavova-Latanowicz
Prowadzący grup: Jana Planavova-Latanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.