Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114-PGUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Przedmioty z II roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wykłady podkreślają powiązania pomiędzy wolnościami oraz politykami Wspólnoty. Każdy wykład jest uzupełniony ćwiczeniem.

Pełny opis:

Wykład koncentruje się na omówieniu swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Jest on uzupełniony o postawy unijnego prawa konkurencji oraz o następujące zagadnienia: prawo zamówień publicznych, polityka ochrony konsumenta (w tym prawo reklamy), polityka socjalna oraz wspólną politykę handlową.

Konspekt wykładu:

1. Wstęp

2. Swobodny przepływ towarów

a. cła i opłaty o skutku równoważnym

b. podatki (opłaty wewnętrzne)

c. Ograniczenia ilościowe i środki o skutku równoważnym

d. Własność intelektualna i swobodny przepływ towarów

3. Swobodny przepływ osób i usług

a. Swobodny przepływ pracowników

b. Prawo przedsiębiorczości

c. Swoboda świadczenia usług

d. Swoboda korzystania z usług

e. Odstępstwa, ograniczenia

f. Obywatelstwo UE i traktowanie obywateli państw trzecich

4. Swobodny przepływ kapitału

5. Prawo konkurencji

a. Przepisy mające zastosowanie do przedsiębiorstw

b. Przepisy mające zastosowanie do państw

6. Wspólna polityka handlowa

7. Ochrona konsumentów

8. Regulacja rynku wewnętrznego

9. Wnioski

Literatura:

Literatura:

A. Zawidzka-Lojek, R. Grzeszczak (red.), "Prawo materialne Unii Europejskiej", seria Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012.

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, " Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej", seria: System Prawa UE, t. XXIV, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

J. Barcz (red.), "Prawo Unii Europejskiej Prawo Materialne i Polityki", Wy-dawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, wydanie drugie, Warszawa 2005 [dalej: J. Barcz (red.)]

R. Skubisz, E. Skrzydło - Tefelska (red.), "Prawo Europejskie Zarys Wykładu", Wydawnictwo UMCS, wydanie drugie, Lublin 2005 [dalej: R. Skubisz, E. Skrzydło (red.)]

Pomocniczo: A. Wróbel (red.), "Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)", Zakamycze, Kraków 2004.

M. Alt, M. Szpunar, "Prawo europejskie", C.H. Beck, 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

1. zna przepisy europejskiego prawa gospodarczego

2. zna funkcje i główne zasady europejskiego prawa gospodarczego

3. zna różnicę pomiędzy przepisami skierowanymi do państw i skierowanymi do przedsiębiorstw

4. poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek

5. ocenia skutki stosowania przepisów na sytuację prawną jednostek (skutek bezpośredni)

6. interpretuje przepisy europejskiego prawa w świetle wykładni Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jana Planavova-Latanowicz
Prowadzący grup: Jana Planavova-Latanowicz, Katarzyna Strąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.