Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114-c-epg Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo gospodarcze
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistyki, studia pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest uzupełnienie i ugruntowanie przedstawianych na wykładzie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W trakcie zajęć omawiane są wybrane orzeczenia TSUE.

Pełny opis:

Zajęcia opierają się na analizie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Studenci są zobowiązani do samodzielnego przygotowania się do zajęć na podstawie instrukcji prowadzącego.

Lista orzeczeń obowiązujących do zajęć:

7/68 Komisja p. Włochy

C-183/06 Ruma Gmbh lub C-495/03 Intermodal Transports BV

C-315/05 Brzeziński p. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie lub C-167/05 Komisja p. Szwecji

8/74 Dassonville

C-265/95 Komisja p. Francji – sprawa hiszpańskich truskawek

178/84 Komisja p. RFN (nakaz czystości piwa)

C-72/83 Campus Oil Ltd.

C-120/78 Rewe-Zentral A.G. (sprawa Cassis de Dijon)

C-110/05 Komisja p. Włochom

C-267/91 i C-268/91 Keck & Mithouard

C-470/93 Verein gegen Unwesen in Handel … v. Mars GmbH lub C-1/90 & 176/90 Aragonesa de Publicidad Exterior SA lub C-322/01 Deutscher Apothekerverband p. Doc Morris

C-142/05 Åklagaren p. Mickelsson i Roos

C-368/95 Vereinigte Familiapress

C-112/00 Schmidberger - sprawa demonstracji na autostradzie

C-22 i 23/08 Vatsouras i Koupatantze lub C-456/02, Michel Trojani v Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) – pojęcie pracownika

C-415/93 Jean-Marc Bosman

59/85 Holandia v. Ann Florence Reed

C-379/87 Anita Groener

C-413/99 Baumbast

Dyrektywa 2004/38 a wcześniejsze orzecznictwo: 115 i 116/81 Rezguia Adoui i Dominique Cornuaille

C-100/01, Ministre de l'Intérieur v Aitor Oteiza Olazabal

152/73 Giovanni Maria Sotgiu v. Poczta Niemiecka

C-279/93 Urząd Finansowy v. Roland Schumacker

C-85/96 Maria Martinez Sala

Dodatkowo: C-200/02 Kunquian Catherine Zhu

2/74 J. Reyners v. Państwo belgijskie lub C-47/08 Komisja p. Belgii (notariusze)

C-55/94 R. Gebhard

81/87 Królowa v. ex parte Daily Mail

C-212/97 Centros Ltd.

C-210/06 Cartesio

C-159/90 Society for the Protection… v. S. Grogan (sprawa aborcji irlandzkiej)

C-36/02, Omega Spielhallen

C-76/90 M. Saeger

C-384/93 Alpine Investments B.V.

C 67/96 Albany International – definicja przedsiębiorstwa

54 i 56/64 Ets. Consten SARL & Grundig-Verkaufs – porozumienia wertykalne i import równoległy

C-8/08 T-mobile – uzgodnione praktyki

C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS – dystrybucja selektywna, wyłączenia grupowe a indywidualne

6/72 Europemballage Corporation & Continental Can Company Inc.

27/76 United Brands Company (sprawa bananów Chiquita)

85/76 Hoffman-La Roche - fragmenty

C-375/09 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów v Tele2 Polska sp. z o.o. – kompetencje Komisji

C-320/91 Postępowanie karne p. P. Corbeau (sprawa monopolu pocztowego)

142 i 156/84 British American Tobacco Company Ltd. (sprawa Philip Morris)

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Mechaniche Rinaldo Piaggio SpA

C-280/00 Altmark - fragmenty

C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH i in.- kompetencje Komisji i sadów

Dodatkowo: C-42/01 Portugalia p. Komisji – kontrola koncentracji

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia - 30 h

przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

Podręczniki:

A. Zawidzka-Lojek, R. Grzeszczak (red.), "Prawo materialne Unii Europejskiej", seria Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012.

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, " Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej", seria: System Prawa UE, t. XXIV, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

Orzecznictwo:

Wł. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, "Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo", Wyd. Scholar Warszawa 2005.

J. Barcz, W. Góralski, I. Kolowca, "Prawo Unii Europejskiej Casebook", cz. I, II Warszawa 2007

albo serwer UE EUR-lex http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm lub Trybunału http://www.curia.europa.eu/pl/content/juris/index_form.htm.

Pomocniczo: M. Bernat, "Orzecznictwo TS WE w sprawach gospodarczych", C.H. Beck 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

1. zna przepisy europejskiego prawa gospodarczego

2. zna funkcje i główne zasady europejskiego prawa gospodarczego

3. zna różnicę pomiędzy przepisami skierowanymi do państw i skierowanymi do przedsiębiorstw

4. poddaje krytycznej analizie funkcjonowanie przepisów w praktyce i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i jednostek

5. ocenia skutki stosowania przepisów na sytuację prawną jednostek (skutek bezpośredni)

6. interpretuje przepisy europejskiego prawa w świetle wykładni sądów unijnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz rezultatów kolokwiów zaliczeniowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.