Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-114RW Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z II roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami, sposobami i efektami funkcjonowania rynku wewnętrznego UE (jednolitego rynku europejskiego). Akcent jest położony na cztery swobody rynku wewnętrznego: ich ramy prawne oraz ekonomiczne.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zasadami, sposobami i efektami funkcjonowania rynku wewnętrznego UE (jednolitego rynku europejskiego). Akcent jest położony na cztery swobody rynku wewnętrznego: ich ramy prawne oraz ekonomiczne.

Etapy tworzenia rynku wewnętrznego.

Przyczyny, sposoby realizacji oraz podstawy prawne rynku wewnętrznego.

Korzyści ekonomiczne rynku wewnętrznego

Proces decyzyjny w UE i jego wpływ na efektywność funkcjonowania rynku.

Istota swobody przepływu towarów, usług, kapitału oraz osób.

Harmonizacja podatków.

Reguły konkurencji.

Znaczenie Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Literatura:

J. Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin 2009;

J.Barcz, K.Michałowska-Gorywoda,E. Kawecka-Wyrzykowska, Integracja Europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student posiada wiedzę na temat zasad, podstaw prawnych, mechanizmów oraz skutków ekonomicznych funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. W szczególności zna i rozumie mechanizm funkcjonowania czterech swobód gospodarczych rynku europejskiego i jego efekty dla państw członkowskich UE oraz partnerów zewnętrznych.

Umiejętności:

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień związanych z rynkiem wewnętrznymi,

-właściwie posługuje się podstawową terminologią związana z rynkiem wewnętrznym.

Metody i kryteria oceniania:

100% z egzaminu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kołodziejczyk, Iryna Pavlenko
Prowadzący grup: Katarzyna Kołodziejczyk, Iryna Pavlenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.