Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Unia Europejska po Brexicie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115-UEB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska po Brexicie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty z III roku dla studentów rozpoczynających nauke w roku 2017/2018
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem kursu jest pokazanie osiągnięć unikatowego procesu integracji europejskiej, zdefiniowanie jej poszczególnych ról (np. polityczna. ekonomiczna, normatywna, w obronie klimatu czy środowiska naturalnego), jak też najważniejszych teraz kierunków jej zaangażowania zewnętrznego (relacje transatlantyckie, stosunki z Rosją, Chinami czy "wschodzącymi rynkami").

Jak sam tytuł wykładu wskazuje, przedmiotem zainteresowania jest też Brexit, czyli realna możliwość opuszczenia UE przez Wielką Brytanię po referendum w czerwcu 2016 roku. Prowadzi to do drugiego kluczowego, wręcz newralgicznego założenia tego cyklu wykładów - próby zdefiniowania, opisu i zrozumienia zjawisk kryzysowych, z którymi UE obecnie się boryka. Chodzi bowiem o poważny kryzys demokracji liberalnej, na który nakładają się jeszcze kryzysy: ekonomiczny, w sferze bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), a nawet aksjologiczny - bowiem bój toczy się o podstawowe wartości na których UE jest lub ma być ona oparta.

Skrócony opis:

Unia Europejska (UE) boryka się już od lat z wielowymiarowym kryzysem. Dotyczy on zarówno aspektów politycznych, jak gospodarczych, społecznych, socjalnych, a ostatnio sięgnął nawet sfer bezpieczeństwa i aksjologii, a więc systemu wartości, skodyfikowanych niegdyś, w czerwcu 1993 r. w formie tzw. kryteriów kopenhaskich, które teraz często i w wielu miejscach są podważane lub kontestowane. Mamy do czynienia z sytuacją niezwykle dynamiczną, a zarazem niebezpieczną i trudną do przewidzenia, co podnosi wartość i znaczenie tego kursu.

Pełny opis:

W centrum zainteresowania tego kursu znajduje się analiza obecnych kryzysów na terenie UE, próba ich zdefiniowania i zanalizowania, jak też wyciągnięcia należytych wniosków stąd płynących. Studium obejmuje różne kwestie, od tytułowego Brexit, poprzez Grexit, czyli ewentualność opuszczenia UE przez Grecję, kryzys bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach, tworzący wyzwanie o charakterze strukturalnym tak dobrze unaocznione podczas migracyjnej fali w roku 2015.

W końcówce wykładu znajdzie się sporo ocen i konkluzji na temat aktualnej roli UE na scenie globalnej, szczególnie w kontekście wyboru w USA prezydenta D. Trumpa, rosnącej asertywności Chin na scenie międzynarodowej oraz pozycji Rosji wobec Zachodu w wykonaniu pewnego swoich racji prezydenta W. Putina.

Wykład jest podzielony na cztery części oraz 15 podwójnych lekcji tematycznych, podzielonych następująco:

Część I TEORIA

1-2. UE jako podmiot na arenie międzynarodowej

3-4. Istota procesu integracyjnego i jego przebieg

Część II - GLOBALNA ROLA UE

5-6. Stosunki UE - USA

7-8. Stosunki UE - Chiny i chiński Jedwabny Szlak

9-10. Partnerstwo Wschodnie i stosunki z Rosją

11-12. UE w Afryce i w Ameryce Łacińskiej

Część III - UE W DOBIE GLOBALIZACJI

13-14. UE w światowej gospodarce

15-16. Rola UE w światowej polityce

17-18. Czy UE jest militarnym pigmejem?

19-20. Rola UE w procesach globalnych (w tym zmiany klimatyczne, zagrożenia ekologiczne itp.)

Część IV - WYZWANIA I SCENARIUSZE

21-22. Wyzwania ekonomiczne: strefy euro - Grexit, Brexit i in.

23-24. Kryzys aksjologiczny UE - podważenie kryteriów kopenhaskich

25-26. Wyzwania bezpieczeństwa: Ukraina, ISIS, migracje

27-28. Kryzys liberalnej demokracji - ruchy narodowe i eurosceptyczne w UE

29-30. Rola UE w nowym ładzie światowym (BRICS, G-20, Wschodzące Rynki).

Literatura:

- "Koniec Europy jaką znamy", red. P. Wielgosz, Książka i Prasa, Warszawa 2013

- "European Union on the Global Scene: United or Irrelevant?", Ed. by B. Goralczyk, CE UW, Warsaw 2015

- B. Goralczyk, "Return of Histor or Anti-Liberal Revolution", "Yearbook of Polish European Studies" vol. 19/2016, p. 11-34.

- "Europe's Crisis", Ed. by M. Castells et al, Polity, Cmabridge 2018.

- "Polityki europejskie w dobie kryzysu", Red. T. G. Grosse, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2016

- J. Zielonka, "Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie", PWN, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Podstawowe cele wykładu obejmują:

Wiedza

- Dotycząca dynamiki zmian w UE, szczególnie po kryzysie ekonomicznym 2008 r. i kryzysie w sferze bezpieczeństwa (wewnętrznego i zewnętrznego) w latach 2014 (Ukraina, Krym, Donbas, ISIS) oraz 2015 (migracje, uchodźcy, akty terroru)

- Dotycząca roli UE na scenie globalnej oraz jej postrzegania przez najważniejszych partnerów: USA, Rosja, Chiny

- Na temat różnorodnych zjawisk kryzysowych, z którymi boryka się teraz UE

Umiejętności

- Zdolność do zdefiniowania roli (ról) UE na scenie globalnej

- Krytyczne spojrzenie na procesy zachodzące wewnątrz UE oraz wokół niej

- Należyte zrozumienie wartości i dorobku procesu integracji europejskiej dla obywateli

Postawa

- Zdolność do zdefiniowania przyczyn poważnego kryzysu demokracji liberalnej w UE i jej państwach członkowskich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Obecność nie jest obowiązkowa, ale materiał podany jak najbardziej tak, albowiem treści prezentowane na tym wy kladzie są nowe, w dużej mierze nie objęte jeszcze w pełni naukowym interpretacjom, a zarazem podlegają namiętnym sporom i polemikom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Góralczyk
Prowadzący grup: Bogdan Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Góralczyk
Prowadzący grup: Bogdan Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.