Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejskie kody kulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-115-k-ekk Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europejskie kody kulturowe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyta (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku)

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom europeistyki tych elementów kultury i cywilizacji europejskiej, które w procesie historycznym przekształciły się w europejskie kody kulturowe.

Zajęcia poświęcone są analizie wybranych zjawisk w kulturze europejskiej i ich roli, jaką odegrały w powstawaniu, a następnie rozwoju, przekształcaniu i/lub zaniku europejskich kodów kulturowych. W ujęciu chronologicznym omawiane są zarówno te elementy kultury, które budują spójność kulturową Europy i uniwersalność kodów, jak i te, które często rozwijając się na marginesie lub w opozycji do wiodących nurtów kultury europejskiej, stanowią o jej różnorodności, a w konsekwencji rzeczywistym zróżnicowaniu kodów kulturowych wytworzonych przez wieki przez wspólnoty etniczne, kulturowe, religijne i narodowe w Europie.

Pełny opis:

Przedmiotem wielowątkowej analizy są wybrane wątki historii kultury europejskiej i ich wpływ na kształtowanie i zawartość europejskich kodów kulturowych. W ramach konwersatorium omówione zostaną wybrane zjawiska z zakresu materialno-artystycznej, instytucjonalnej i społecznej historii cywilizacji europejskiej. Będą one analizowane pod dwojakim kątem. Pierwszy to wpływ tych zjawisk na formowanie i rozwój europejskich kodów kulturowych. Drugi to ewolucja kultury i cywilizacji europejskiej pod wpływem omawianych na zajęciach kodów kulturowych.

• Kultura i cywilizacja europejska, europejskie kody kulturowe – aspekty teoretyczne.

• Kultura i sztuka czasów katedr. Architektura, nauka i społeczeństwo.

• Wpływ odkryć geograficznych na kulturę i sztukę europejską.

• Historia druku, książki i czytelnictwa w Europie.

• Europejskie instytucje kultury i ich rola w kształtowaniu europejskich kodów kulturowych.

• Od Europy Erazma do Europy Woltera – wspólnota elit i europejskich kodów kulturowych XVI-XVIIIw.

• „Jeśli do Europy, to z naszymi sarmatami”. Problem oryginalności kultury sarmackiej i jej miejsca w europejskim dziedzictwie kulturowym.

• Europejska kultura muzyczna i europejskie kody kulturowe.

• Rola intelektualistów i artystów w kulturze europejskiej XIX i XX wieku.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium i kolokwium - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

F.Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006 (fragmenty).

K. Pomian, Niższe? Wyższe? Równe? Cywilizacja europejska wobec innych, w: Przegląd Historyczny, 2005, zeszyt 5, s. 391-401.

Wł. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978.

Historia Europy, red J. Carpentier, Warszawa 1994. (fragmenty)

Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004, (wybór).

N. Ferguson, Cywilizacja, Wydawnictwo Literackie, 2013.

P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Warszawa, 2001.

P. Frankopan, Jedwabne szlaki. Nowa historia świata, Warszawa 2018.

D. Boorstin, Odkrywcy. Z dziejów ludzkich odkryć i wynalazków, Warszawa 1998.

D. Boorstin, Twórcy.Geniusze wyobraźni w dziejach świata, Warszawa 2002.

G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986. (fragmenty)

L. Rotter, Os starożytnej bazyliki do średniowiecznej katedry w: Czasy katedr, czasy uniwersytetów, red. W. Sajek, Lublin 2005.

K. Hudson, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, Kraków 2017.

K. Pomian, Europa i jej narody, wyd. II poszerzone, Gdańsk 2004, s. 72-92.

T. Chrzanowski, Portret staropolski, Warszawa 1995.

K. Bockenheim, Dworek, kontusz, karabela, Wrocław 2004.

J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce, Poznań 2002. (fragmenty)

P. Krakowski, Nacjonalizm i sztuka patriotyczna [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950, Warszawa 1998.

M. Omilanowska, Nacjonalizm a style narodowe w architekturze europejskiej XIX i początku XX wieku, [w:] Nacjonalizm w sztuce i historii sztuki 1789-1950, Warszawa 1998.

J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują? Warszawa, 1988. (fragmenty)

Między Polską a światem. Od średniowiecza po lata II Wojny Światowej, red. M. Morka, P. Paszkiewicz, Warszawa 1993. (wybór).

M. Porębski, Granica współczesności, Warszawa 1989.

Słownik sztuki XX wieku, Warszawa 1998. (wybrane hasła).

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983. (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- rozumie i potrafi omówić pojęcia cywilizacji europejskiej, kultury europejskiej, europejskiego kodu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego;

- potrafi wskazać korzenie i omówić proces powstania i ewolucji europejskich kodów kulturowych na przykładach z zakresu sztuki i kultury;

- potrafi umieścić pojedyncze zjawiska kulturalne w szerokim kontekście historycznym, społecznym i politycznym;

- rozumie wpływ przemian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych na funkcjonowanie i zawartość kodów kulturowych we współczesnej Europie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć czyli znajomość lektur do poszczególnych zajęć, aktywność na zajęciach, pisemne kolokwium obejmujące materiał omawiany na konwersatorium i lektury, których dokładny zakres jest ustalany na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.