Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protokół dyplomatyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-201PD Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Protokół dyplomatyczny
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów pierwszego roku europeistyki - studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

We współczesnym, zglobalizowanymi współzależnym świecie szybko rośnie rola dyplomacji. Protokół Dyplomatyczny jest tej dyplomacji katechizmem i podstawowym regulaminem. Warto go poznać nie będąc nawet zawodowym dyplomatą.

Pełny opis:

Protokół w życiu publicznym, którego specyficzną i najbardziej rozwiniętą formą jest Protokół dyplomatyczny, stanowi istotna część życia politycznego. Powinien on być szczególnie ważny w okresie, gdy „gęstość“ kontaktów międzynarodowych bezustannie rośnie. Wykład, skoncentrowany na części praktycznej Protokołu, po krótkiej części historycznej, opisze współczesną dyplomację i wymogi z nią związane - z zakresu ceremoniału, etykiety, zasad savoir vivre‘u, przygotowania i przeprowadzenia wizyt, wymogów dotyczących korespondencji dyplomatycznej itp.

Kurs będzie podzielony na 30 następujących tematów:

1. Krótka historia rozwoju form dyplomatycznych;

2. Protokół dyplomatyczny - pojęcie i źródła;

3. Organizacja protokołu dyplomatycznego;

4. Precedencja;

5-6. Misje dyplomatyczne - w tym stanowiska i stopnie dyplomatyczne, akredytacja;

7. Mianowanie i odwołanie szefa misji;

8-9. Przywileje i immunitety;

10. Przywileje i immunitety konsularne;

11. Ceremoniały;

12. Etykieta.

13-14. Savoir vivre;

15-16.Tytulatura i normy (wizytówki, upominki, kondolencje, itp.);

17-18. Przyjęcia dyplomatyczne cz. 1 (zapraszanie gości, ich rozsadzanie, toast, itp.);

19-20. Przyjęcia dyplomatyczne - cz. II (Bufet, Bankiet, Koktajl, lampka wina);

21.Ubiór;

22. Ordery i odznaczenia;

23. Wyjazdy zagraniczne;

24-25. Dyplomacja wielostronna;

26-27. Podstawowe zasady korespondencji dyplomatycznej;

28. Misje specjalne;

29-30. Stosunki i funkcje konsularne.

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 60 h

ogółem - 120 h

Literatura:

Edward Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, MSZ (różne wydania);

Tomasz Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał, etykieta, PISM (kilka wydań);

Julian Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003 (i następne)

Julian Sutor, Korespondencja dyplomatyczna. Wydawnictwo ELIPSA, Warszawa 2010;

Andrzej Wacław Bortnowski, Współczesny Protokół Dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010;

Baltazar Gracjan, Brewiarz Dyplomatyczny, Wydawnictwo PAX, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu kursu powinien:

w zakresie wiedzy

- znać podstawowe zasady i reguły obowiązujące w Protokole Dyplomatycznym (w tym użyteczne w życiu codziennym zasady savoir vivre'u),

- zdecydowanie lepiej znać reguły obowiązujące w dyplomacji, co jest szczególnie ważne przy obecnym stałym zwiększaniu aktywności międzynarodowej wszystkich instytucji (nie tylko w ramach UE),

- znać funkcjonowanie służby zagranicznej od wewnątrz, także w jej wymiarze praktycznym,

w zakresie umiejętności

- potrafić dobrać sposób zachowania do konkretnej sytuacji

- potrafić dobrać styl komunikacji do konkretnej sytuacji

- potrafić dobrać ubiór do konkretnej sytuacji

w zakresie kompetencji

- być lepiej przygotowany do praktycznego funkcjonowania w życiu międzynarodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej: zaliczane dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.