Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Rynku Wewnętrznego i jego zastosowanie do przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-201PRWZP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Rynku Wewnętrznego i jego zastosowanie do przedsiębiorstw
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawić wybrane zagadnienia europejskiego prawa gospodarczego, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Zajęcia mają charakter autorski.

Pełny opis:

Przedmiot jest prowadzony w formie mieszanej wykładu i konwersatorium. Zajęcia są oparte na tzw. horyzontalnym podejściu do problematyki europejskiego prawa gospodarczego, która polega na omawianiu poszczególnych problemów nie według systematyki traktatowej, ale w zależności od funkcji przedsiębiorstwa. Przedmiotem zainteresowania są w szczególności te akty prawne, które mają generalne i bepośrednie zastosowanie do przedsiębiorstw.

Podczas zajęć zostaną omówione następujące tematy:

1. Podstawy Europejskiego Prawa Prywatnego

a. Rozporządzenie Bruksela I.

b. Rozporządzenie Rzym I.

c. Rozporządzenie Rzym II. (wybrane zagadnienia)

2. Europejskie Prawo Spółek

a. Spółka Europejska

b. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

c. Spółdzielnia Europejska

3. Prawo konkurencji UE i umowy handlowe

a. Umowy dystrybucyjne

b. Umowy kooperacyjne

c. Fuzje i przejęcia

4. Europejskie Prawo Własności Intelektualnej

5. Europejskie prawo pracy

6. Zamówienia publiczne w UE

Nakład pracy studenta

zajęcia - 30 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do egzaminu pisemnego - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

F. Weiss, C. Kaupa, European Union internal market law, Cambridge 2014

N. Reich, A. Nordhausen Scholes, J. Scholes, Understanding EU internal market law, Antwerpen 2015

Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, red. Marek Krzysztof Kolasiński, Toruń 2013.

Spółka Europejska:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm#study

Własności intelektualna w UE:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/conferences_en.htm

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach

w zakresie wiedzy

- zna wybrane zagadnienia europejskiego prawa gospodarczego

- zna przepisy UE dotyczące przedsiębiorstw

w zakresie umiejętności

- ocenia i podaje konstruktywnej krytyce rozwiązania przyjęte w tych przepisach prawnych.

- opisuje główne tendencje rozwojowe.

w zakresie kompetencji społecznych

- jest świadomy odpowiedzialności społecznej biznesu

- jest świadomy odpowiedzialności w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.