Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka spójności UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-202PSUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka spójności UE
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jej zasadami oraz efektami.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, jej zasadami oraz efektami. Omówienie genezy tworzenia polityki spójności UE. Zapoznanie studentów z instrumentami polityki spójności, w tym z funduszami strukturalnymi oraz Funduszem Spójności, ich genezą, zakresem działań, monitorowaniem, programowaniem oraz ewaluacją. Omówienie polityki spójności w Polsce w perspektywach finansowych 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2015- jej realizacji oraz efektów. Przedstawienie polityki spójności na tle dokumentów strategicznych unijnych oraz krajowych. Przyszłość polityki spójności.

Tematy wykładów:

1. Istota, etapy oraz zasady tworzenia Polityki Spójności w Unii Europejskiej.

2. Instrumenty Polityki Spójności: Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności

3.Realizacja Polityki Spójności w Polsce w latach 2007-2013.

4. Realizacja Polityki Spójności w Polsce w latach 2014-2020

5.Innowacyjność Polski oraz polskich przedsiębiorstw - wpływ funduszy unijnych.

6. Przyszłość Polityki Spójności.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do wykładu - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 30 h

ogółem - 60 h

Literatura:

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.

European Parliament, The cohesion policy dimension of the implementation of the Europe 2020 Strategy, Luxembourg 2015.

C. Mendez, The post-2013 Reform of EU Cohesion Policy and the place-based narrative, "Journal of European Public Study" 2013, vol. 20 (5) s. 639-659.

European Commission, Review of evaluations of Cohesion policy 2007-2013 and a structured approach to assessing evaluation plans for 2014-2020 final report, Luxembourg 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę na temat ewolucji polityki spójności UE, jej istoty ekonomicznej, prawnej oraz politycznej,

- zna podstawową terminologię właściwą dla polityki spójności

- zna instrumenty polityki spójności,

- zna dokumenty strategiczne związane z polityką spójności.

Umiejętności:

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień związanych z polityką spójności,

- właściwie posługuje się podstawową terminologią związana z polityką spójności

kompetencje

- rozumie wpływ polityki spójności na integrację społeczną i gospodarczą w Europie

Metody i kryteria oceniania:

100% z zaliczenia pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.