Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy społeczne w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-202RSWE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ruchy społeczne w Europie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończone studia licencjackie w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych


1. Wiedza ogólna w dziedzinie socjologii, teorii politycznej, antropologii społecznej lub filozofii politycznej,

2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z materiałów obcojęzycznych.

3. Umiejętność krytycznej analizy treści.

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą socjologii ruchów społecznych oraz ich znaczenia w funkcjonowaniu europejskich społeczeństw i systemów demokratycznych.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą teorii ruchów społecznych oraz ich znaczenia w funkcjonowaniu europejskich społeczeństw i systemów demokratycznych. W szczególności dyskutowane będą następujące kwestie socjologiczne, politologiczne i filozoficzno-polityczne:

1. Co to jest ruch społeczny i Nowy ruch społeczny.

2. Główne teorie i perspektywy w badaniu ruchów społecznych.

3. Kiedy i dlaczego powstają ruchy społeczne?

4. Kim są uczestnicy i kto wspiera działalność ruchów społecznych?

5. Kto pozostaje w ruchach społecznych, a kto je porzuca?

6. Co myślą i czują aktywiści ruchów społecznych?

7. W jaki sposób ruchy są zorganizowane?

8. Czym zajmują się ruchy społeczne?

9. Jak instytucje (państwa, media, korporacje) oddziaływają na ruchy społeczne?

10. Jakie zmiany przynoszą ruchy społeczne ?

11. Dlaczego ruchy społeczne przestają istnieć?

12. Jakie znaczenie mają ruchy społeczne dla demokracji

Nakład pracy studenta

konwersatorium - 30 h

przygotowanie do konwersatorium - 45 h

przygotowanie do zaliczenia - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

1. Paleczny, Tadeusz. „Natura i istota nowych ruchów społecznych: w: Nowe ruchy społeczne, WUJ, Kraków 2010, s. 11-36; Porta, Donatella della. „Co wyróżnia ruchy społeczne?” w: Ruchy społeczne, wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 23-33; Andre Gunder Frank, Marta Fuentes, „Nine Theses On Social Movements”

2. Nowosielski, Michał. „Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych”, w: Przegląd Zachodni 2011, nr. 4, s. 3-28

3. Touraine, A. “Klasa-Naród-Demokracja” w: Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, ECS, Gdańsk 2010, rozdział II, str. 73-104; ew. Freeman, Jo. Political organization in the feminist movement

4. Kepel, G. “Europa – Ziemia Misyjna” w: Zemsta Boga, Wyd. Krytyki Politycznej (20), s. 93-154; Melucci, A. Youth, time and social movements; O'Donnell, Mike. Generation and Utopia: Using Mannheim's concepts to understand 1960s radicalism; Linden, A i Klandermans, B. Revolutionaries, Wanderers, Converts, and Compliants

5. Peterson, del mar, David. „Natura i kontrkultura” (r. 4), oraz “Przełom” (r. 5) w: Ekologia [tłum. J. Karłowski], Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 115-166; Castells, Manuel. “Zzielenienie się SELF” w: Siła Tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 157-177; Klandermans, Bert. “Disengaging from movements”.

6. Castells, Manuel. “Żadnej globalizacji bez reprezentacji”: ruch antyglobalistyczny” w: Siła Tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 137-156; Ost, D. Politics as the Mobilization of Anger; Berezin, M. Revisiting the French National Front.

7. Porta, Donatella della. „Ruchy i organizacje społeczne” w: Ruchy społeczne, wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 151-179; McCarthy, Zald. Social Movements Organizations; Inês Pereira; Jeffrey S. Juris, “Global citizenship and the ‘New, New’ social movements: Iberian connection”.

8. Canvas Core curriculum; a guide to effective nonviolent struggle, s. 10-79, patrz:

http://www.canvasopedia.org/images/books/CANVAS-Core-Curriculum/CANVAS-Core-Curriculum-web.pdfbn ; Alinsky, S. Tactics w: Rules for Radicals; Brym. R. J. Six lessons of suicide bombers.

9. Castells, Manuel. “Media jako przestrzeń polityki w wieku informacji” w: Siła Tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 336-353; Ron, J., Ramos, H., Rodgers, K. What shapes the West’s Human Rights Focus.

10. Goldfarb, J. C. „Od monologu do dialogu. Kultura demokratyczna a intelektualiści” oraz „Posłowie” w: Odnowa kultury politycznej. Siła kultury kontra kultura władzy, ESC, Gdańsk 2012, s. 193-242. Pickvance, C. G. Democratization and the decline of social movements: the effects of Regime Change on Collective Action in Eastern Europe, Southern Europe and Latin America.

11. Castells, Manuel. “Siostrzeństwo jest potęgą: ruch feministyczny” w: Siła Tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 219-241; Mayer, D. S. How Social Movements matter.

12. Porta, Donatella della. „Ruchy społeczne i demokracja” w: Ruchy społeczne, wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 249-277; José Seoane and Emilio Taddei_From Seattle to Porto Alegre The Anti Neoliberal Globalization

13. Marx, Gary, T., i Wood James, L. “Strands of theory and research in collective behavior” w: Annual Review of Sociology 1975, vol. 1.

14. Smelser, Neil, J. „The Rational Choice Perspective; a theoretical assessment” w: Rationality and Society, Vol. 4 No. 4, October 1992.

15. McCarthy, J, D., Zald, M. N. „Resource mobilization and Social Movement” w: American Journal of Sociology 1977 nr 82.

16. Buechler, Steven M. „New Social Movement Theories” w: The Sociological Quarterly, Vol. 36, No. 3 (Summer, 1995).

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach

Wiedza:

1. Wie, co to jest ruch społeczny, w jaki sposób powstaje i czym się charakteryzuje.

2. Zna terminologię niezbędną do opisu tego fenomenu oraz główne perspektywy metodologiczne wykorzystywane w jego studiowaniu.

3. Ma wiedzę w zakresie najnowszych badań w tym zakresie.

4. Potrafi wskazać główne nurty ruchów społecznych w Europie i podać konkretne przykłady

Umiejętności:

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i interpretacji ruchów społecznych.

2. Potrafi rozpoznać i skategoryzować główne dylematy związane z funkcjonowaniem ruchów społecznych.

3. Potrafi interpretować cele i działania ruchów społecznych.

4. Czyta literaturę naukową w językach obcych.

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje wrażliwość na problem ruchów społecznych, oraz kwestie sygnalizowane z ich inicjatywy.

2. Docenia wartość zaangażowania społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.