Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

UE a najważniejsze wschodzące rynki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-203UEANWR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: UE a najważniejsze wschodzące rynki
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja i analiza relacji Unii z najważniejszymi wschodzącymi gospodarkami współczesnego świata – z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie mieszanej: wykładu i konwersatorium.

Rok 2008 rozpoczął strukturalne zmiany w gospodarce światowej – które polegają na ekonomicznym i politycznym awansie wybranych gospodarek krajów pozaeuropejskich. Tym samym mamy do czynienia z nowym układem sił w porządku międzynarodowym. Analizie poddane zostaną relacje UE wobec wschodzących gospodarek z Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki.

W ramach bloków tematycznych zostaną przedstawione uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne determinujące kształt współpracy między UE a poszczególnymi regionami krajów Południa. Pokazane zostaną główne płaszczyzny realizacji i etapy stosunków z tymi regionami. Omówione zostaną problemy i wyzwania stojące przed Unią na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście pogłębiającej się globalizacji procesów ekonomicznych.

1. Nowy ład gospodarczy w stosunkach międzynarodowych (BG) – 2h

2. Instytucje gospodarki światowej – G8/G20, MFW, BŚ (BG) – 2h

3. Mechanizmy współpracy gospodarczej UE z regionem Afryki Północnej, Bliskiego i Środkowego Wschodu (KZ) – 4h

4. Afryka Subsaharyjska – wschodzący subkontynent. RPA i Nigeria najważniejszy partner UE w Afryce Subsaharyjskiej (KZ) – 4h

5. UE a wschodzące rynki w Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Meksyk, Argentyna, Mercosur) (KZ) – 4h

6. UE-Indonezja (KZ) – 2h

7. UE a Indie (KZ) – 2h

8. ChRL – potęga ekonomiczna współczesnego świata (BG) – 2h

10. UE-ChRL (BG) – 2h

11. UE a Azja Płd-Wschodnia (BG) – 2h

12. UE a Korea Płd. (BG) – 2h

13. UE a Japonia (BG) -2h

Nakład pracy studenta:

zajęcia - 30 h

przygotowanie do zajęć - 45 h

przygotowanie do zaliczenia - 45 h

razem - 120 h

Literatura:

1. A. Lubowski, Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?, Kraków 2013.

2. J. OʼNeill, Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICS, tł. J. Jannasz, Warszawa 2013.

3. Z. Brzeziński, Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, tł. K. Skonieczny, Kraków 2013.

4. L. Pastusiak (red.), Perspektywy nowego ładu światowego, Warszawa 2013.

5. J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wzywań i zagrożeń, Warszawa 2010.

6. R.Kuźniar (red.), Kryzys 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa 2011.

7. M. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 200.7

8. T.Kolasiński, Zarządzanie postkolonialne. Otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej, Warszawa 2011.

9. B. Góralczyk, Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Warszawa 2010.

10. B. Góralczyk, W poszukiwaniu nowego ładu globalnego“Studia Europejskie”2010, nr 4.

11. J.Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007.

12. M.F.Gawrycki, Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch regionów, Warszawa 2004

13. K. Zajączkowski, Economic relations between the European Union and Sub-Saharan Africaw: E.Latoszek, M.Proczek, A.Kłos, M.Pachocka, E.Osuch-Rak (eds.) Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), Warsaw 2015, s. 209-228.

14. K. Zajączkowski, Międzynarodowy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej w dobie wyzwań globalnych w: B. Góralczyk (red.), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Warszawa 2014.

15. B. Góralczyk, J. Zajączkowski, K. Zajączkowski, European Union and Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa – Different Regions, Particular Policies w: D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (red.), Introduction to European Studies. A New Approach to Uniting Europe, Warsaw 2013, s. 581-626.

16. K. Kołodziejczyk, Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rola i znaczenie Umów o partnerstwie gospodarczym w zakresie handlu i pomocy rozwojowej, Warszawa 2013.

17. K. Zajączkowski, RPA – tam trzeba być, portal „Obserwator Finansowy”, 25 lipca 2014.

18. K. Zajączkowski, Afryki Subsaharyjskiej łatwo się nie zdobędzie, portal „Obserwator Finansowy.pl” z 2 kwietnia 2014

19. A. Gradziuk, D. Wnukowski (red.), Rosja nie do zastąpienia? Alternatywne rynki dla polskiego eksportu, Warszawa 2015, PISM

20. B. Pera, S. Wydymus (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa 2014.

21. A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym, Warszawa 2016.

22. The World in 2050. Will the shift in global economic power continue?, PricewaterhouseCoopers (PwC), February 2015

23. Li Sheng, Theorizing global imbalances: a perspective on savings and inequality, “Cambridge Review of International Affairs”, 2015, vol. 28, nr 2

24. World Trade Report 2014. Trade and development: recent trends and the role of the WTO, WTO, Geneva 2014.

25. African Economic Outlook 2013. Structural Transformation and Natural Resources. Pocket Edition, African Development Bank (AfDB), OECD Development Centre, UN Development Programme (UNDP), UN Economic Commission for Africa (UNECA). OECD Publishing, Paris 2013.

26. Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa. Building Momentum in a Multi-Speed World, IMF, Washington 2013

27. Latin America and the Caribbean and the European Union: striving for a renewed partnership, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Santiago de Chile, February 2012.

28. T. Cargill , Our Common Strategic Interests: Africa’s Role in the Post-G8 World, Chatham House Report, June 2010.

29. M. Chambers (ed.), South Asia in 2020: Future Strategic Balances and Alliances, Carlisle 2002.

30. International Monetary Fund, World Economic Outlook 2013. Hopes, Realities and Risk, Washington D.C. 2013.

31. D.Shambaugh, China Goes Global. The Partial Power, Oxford 2013.

32. The World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development, United Nations Conference on Trade and Development, New York- Geneva 2013.

33. A. Acharya, The End of American World Order, Polity, Cambridge 2014

34. R. Bahl, Superpower? The Amazing Race Between China’s Hare and India’s Tortoise, Portfolio/Penguin, New Delhi 2012

35 P. Khanna, The Second World (How Emerging Powers Are Redefi ning Global Competition in the Twenty-First Century), New York 2009

36. H. Kissinger, World Order, Penguin, New York 2014

37. Liu Mingfu, The China Dream. Great Power Thinking & Strategic Posture in the Post-American Era, CN Times Books, New York 2015

38. Justin Yifu Lin, Alojzy Z. Nowak (eds.), "New Structural Economics For Less Adavanced Countries/Nowa Ekonomia Strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych", Faculty of Management, University of Warsaw 2017.

Efekty uczenia się:

Zajęcia prowadzone są po to, aby student:

WIEDZA:

• posiadał wiedzę dotyczącą głównych kierunków ewolucji gospodarki światowej po 2008 r.

• rozumiał, jakie czynniki determinują kształtowanie się nowego ładu gospodarczego w stosunkach międzynarodowych

• posiadał podstawową znajomość roli i pozycji wybranych gospodarek Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki w stosunkach międzynarodowych

• posiadał wiedzę na temat współczesnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie relacji UE z najważniejszymi wschodzącymi rynkami

• znacznie poszerzył wiedzę dotyczącą współczesnych stosunków politycznych i ekonomicznych UE z krajami pozaeuropejskimi

UMIEJĘTNOŚCI:

• umiał wyjaśnić istotę zmian zachodzących w ekonomicznym porządku międzynarodowym w drugiej dekadzie XXI wieku

• był w stanie wyjaśnić rolę i znaczenie wschodzących rynków w stosunkach międzynarodowych

• umiał dokonać analizy i oceny ewolucji oraz aktualnego stanu stosunków UE ze wschodzącymi rynkami

• potrafił przedstawić stanowiska UE i wschodzących rynków wobec najważniejszych globalnych problemów ekonomicznych i rozwojowych oraz tzw. wyzwań globalnych (np. zmiany klimatyczne, alternatywne źródła energii, itp.)

POSTAWY:

• miał większą samodzielność w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej w analizie podstawowych zjawisk z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych

• był bardziej odpowiedzialny dzięki temu, iż obecność na wykładach jest niekontrolowana i pozostawia się studentowi wybór w zakresie sposobów nabywania wiedzy tam prezentowanej

• stał się rzetelny i uczciwy wobec prezentowanego, w Polsce często zupełnie nowego materiału, dzięki rygorystycznemu egzekwowaniu wymagań egzaminacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne: zaliczane dzięki uzyskaniu minimum 60% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.