Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europa na Bliskim Wschodzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204EBW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europa na Bliskim Wschodzie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: wykłady specjalizacyjne dla studentów II roku europeistyki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład o historii stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych państw europejskich z krajami Bliskiego Wschodu w XX w., a o sytuacji w XXI w. m.in.:

- Arabska wiosna 2010-2012 (przyczyny i konsekwencje w relacji z Europą

- Iran po porozumieniu nuklearnym: interesy UE i Polski,

- Europa wobec uchodźców

- Turcja, Kurdowie i walka przeciwko Państwu Islamskiemu

- USA, UE, Rosja-Syria, perspektywy wyjścia z opresji

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest historii stosunków politycznych, społecznych i gospodarczych państw europejskich z krajami Bliskiego Wschodu w XX w. Poruszone zostaną też współczesne problemy Europy związane z sytuacją w krajach arabskich, m.in.:

- Historia kontaktów Europy z krajami leżącymi na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej; wpływy europejskie na życie społeczne, polityczne i gospodarcze w XX w. Z problemów w XXI w. omówi się m.in.:

- Co może zrobić Europa na Bliskim Wschodzie, aby zaradzić kryzysowi uchodźczemu

- Europa-Turcja, Kurdowie i walka przeciwko Państwu Islamskiemu (Zachód potrzebuje zarówno Turcji jak i Kurdów do walki z Państwem Islamskim)

- USA, UE, Rosja-Syria- perspektywy wyjścia z opresji

- Konflikt w Jemenie – mało znane aspekty konfliktu

- Iran po porozumieniu nuklearnym: interesy UE

Nakład pracy studentów 120 h

zajęcia w sali 30 h.

przygotowanie do zajęć 30 h

przygotowanie prezentacji przez grupę 30 h.

przygotowanie do egzaminu 30 h.

Literatura:

Bechev Dimitar, European Concil on Foreign Relations, 2011 Barber Benjamin, Dżihad kontra Mcświat, Warszawa 2000

Corm Georges, Bliski Wschód w ogniu, Warszawa 2003

Gdański Marek, Arabski Wschód, Warszawa 1962

Górak-Sosnowska, Perspektywy świata arabskiego w kontekście milenijnych celów rozwoju, Warszawa 2007

Huntington Samuel, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998

Niedziela Szymon, Konflikty i napięcia w świecie arabskim, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

Ma pogłębioną wiedzę na temat politycznych i cywilizacyjnych uwarunkowań życia społecznego w przestrzeni bliskowschodniej.

Analizuje, rozpoznaje i potrafi wyjaśniać zachodzące przemiany w relacjach z UE

Ma specjalistyczną wiedzę na temat uwarunkowań religijnych i kulturowych w regionie Bliskiego Wschodu, Europy

Potrafi samodzielnie badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych i politycznych we współczesnym państwie i świecie.

Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania własnych pomysłów, uzasadniania ich oraz konfrontowania z poglądami innych studentów, różnych autorów w kontekście różnorodnych nurtów teoretycznych.

Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować i oceniać treści przekazu medialnego.

Posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest aktywność podczas zajęć (20%), wystąpienie (20%), sprawdzian zaliczeniowy (60%). Ten ostatni ma sprawdzać nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, a będzie składać się z pytań problemowych RO, KO, także ze źródłami. Część pytań będzie wymagała od studenta umiejętności analizy i syntezy oraz oceniania z wykorzystaniem nabytej wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.