Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204PEUEAZ Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy jednego z kluczowych zagadnień w polityce globalnej. Świat w świetle zachodzących zmian, a przede wszystkim nagłego przyspieszenia gospodarczego na obszarach tzw. wschodzących rynków, stanął przed poważnym wyzwaniem w postaci szybkiego wyczerpywania się surowców energetycznych. Ich brak może mieć też poważne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa na globie.

Pełny opis:

Wśród wyzwań o charakterze globalnym na plan pierwszy wysuwa się kwestia zasobów energetycznych planety. Rośnie świadomość, że zasoby surowców kopalnych (ropa, gaz, w mniejszym stopniu węgiel) zaczynają się, kurczyć i w stosunkowo nieodległym czasie mogą się nawet wyczerpać.

Wykład ma za zadanie uświadomienie słuchaczom problemu wyczerpywania się surowców naturalnych, a przede wszystkim wskazanie metod, sposobów i środków poszukiwania alternatywnych źródeł energii, w czym akurat Unia Europejska wiedzie prym na globie, podczas gdy w Polsce tematyka ta jest stosunkowo mało znana, poza kręgami specjalistów, a na dodatek obłożona ideologicznymi kliszami i uprzedzeniami. Dlatego kolejnym, ważnym założeniem tego wykładu jest konieczność zapoznania z tematyką studentów europeistyki; także i z tego względu, że instytucje europejskie przykładają do tego zagadnienia coraz większa wagę.

Wreszcie, słuchacz powinien na podstawie materiału zawartego w tym wykładzie w większym stopniu zainteresować si ę wyzwaniami globalnymi, a także być w stanie porównać, jak podchodzą do tej - coraz istotniejszej - tematyki inni najwięksi gracze na globie, tacy jak USA (tam. np kwestia gazu łupkowego), Chiny (lider w produkcji sprzętu dla potrzeb energii solarnej czy wiatrowej, a także w dziedzinie ziem rzadkich), czy Japonia (atomistyka). Dopiero w tym szerszym kontekście należy umieszczać Polskę.

Wykład został podzielony na trzy części. Rozkład zajęć przedstawia się następująco:

I. Przyczyny

1/2. Globalizacja i wyzwania globalne: kategorie i rodzaje

3/4 Historia zużycia surowców energetycznych

5/6 "Wschodzące rynki" a życie surowców energetycznych

7/8 Pakiet energetyczno-klimatyczny UE

II. Rodzaje

9. Energia solarna

10. Energia wiatrowa

11. Geotermy i energia wodorowa

12. Biopaliwa

13. Energia jądrowa i bezpieczeństwo energetyczne

III. Skutki i możliwości

14. Nowe rozwiązania technologiczne: ziemie rzadkie, samochody elektryczne, fotosynteza itp./

15. Energia a światowy system bezpieczeństwa.

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 15 h

ogółem - 60 h

Literatura:

Pozycje dotyczące tej tematyki są mocno specjalistyczne. Proponowany jest wgląd w kilka najważniejszych stron internetowych, takich jak:

Alternative Energies - http://www.alternative-energies.net/

SaveEnergy.com - www.saveenergy.com

Alternative Energy - www.altenergy.org

Alternative Energy Sources - www.alternativeenergysources.org

Jako literaturę naukową proponuje się:

1. Jonathan Cowe, ""Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka" (oryginał: "Climate Chane. Biological and HumanAspects"), Warszawa 2009.

2. Anthony Giddens, "Klimatyczna katastrofa" (oryginał: "The Politics of Climate Change), Warszawa 2010.

3. Sascha Müller-Kraenner, "Energy Security", London 2008.

4. Jeremy Rifkin "Trzecia rewolucja przemysowa" (orygina "The Third Industrial Revolution"), Katowice 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu słuchacz powinien:

WIEDZA

- posiadać wiedzę dotyczącą najpoważniejszych zagrożeń płynących z szybkiego zużywania "klasycznych" źródeł energii (nieodnawialnej lub surowców spalanych);

- rozumieć procesy związane ze zmianami klimatycznymi;

- wiedzieć, że tradycyjne surowce energetyczne są już na wyczerpaniu, a ludzkość znajduje się u progu kolejnej zmiany cywilizacyjnej (o ile chce przetrwać);

- znacznie poszerzyć wiedzę nt. zagrożeń globalizacyjnych, które szybko zmieniają tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa oraz innych ważnych kategorii używanych we współczesnych stosunkach międzynarodowych;

- uświadamiać sobie, ze choć UE jest, jak dotąd, liderem we kwestii przechodzenia na alternatywne źródła energii, to jednak nie może spoczywać na laurach - i nadal pozostawać gospodarką innowacyjną i i opartą na wiedzy.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafić zidentyfikować nowe, alternatywne źródła energii, scharakteryzować je i wskazać na plusy i minusy związane z ich stosowaniem;

- być w stanie wskazać liderów w procesie poszukiwania alternatywnych źródeł energii, tak w Europie, jak na świecie;

- umieć wskazać nowe technologie, wspomagające proces przechodzenia na inne energie;

- zindentyfikować nowe technologie, pozwalające na oszczędzanie energii.

POSTAWY

- mieć większą samodzielność w ocenie zachodzących zmian klimatycznych;

- rzetelnie oceniać te kwestie, w Polsce mocno obciążone pojęciami z zakresu systemu wartości oraz emocjami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - z materiału przedstawionego na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Góralczyk
Prowadzący grup: Bogdan Góralczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.