Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wojny informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-204WI Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wojny informacyjne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla studentów drugiego roku europeistki, studia drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze zjawiskiem wojen informacyjnych prowadzonych głównie w przestrzeni publicznej przez podmioty państwowe i pozapaństwowe. Prezentowane podczas ćwiczeń przykłady pozwolą na zapoznanie się z celami i motywacjami toczonych wojen informacyjnych współcześnie oraz w ujęciu historycznym. Zaprezentowane zostaną sposoby ich prowadzenia (w szczególności w mediach, w tym mediach społecznościowych), a także zidentyfikowane zostaną główne podmioty zaangażowane w wojny informacyjne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyswojenie podstawowej wiedzy i umiejętności sprawnego analizowania informacji w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, pojawiających się w kontekście szerszego zjawiska wojen informacyjnych. Kluczowym aspektem będzie przyswojenie teorii i doktryn walki informacyjnej oraz zrozumienie jej mechanizmów, co pozwoli na samodzielną ocenę zagrożeń w tym obszarze. Kluczowe będzie zrozumienie głębszych przyczyn i specyfiki walki informacyjnej, jej mechanizmów oraz metod (manipulacja, propaganda, „fake news”, „deep fake”) wykorzystywanych przez państwa takie jak Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa oraz podmioty pozapaństwowe, w szczególności ugrupowania terrorystyczne (Al-Kaida, Daesh), a także inne organizacje celowo stosujące narzędzia walki informacyjnej do osiągania swoich celów.

Osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów kształcenia i uzyskanie zaliczenie wymaga poświęcenia poza zajęciami dodatkowych 4 godzin na samodzielną naukę i wykonanie prezentacji.

Literatura:

Literatura:

1. T. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, Społeczeństwa, Ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego. (2018)

2. T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej. (2016)

3. T. Aleksandrowicz, K. Liedel, P. Piasecka, Analiza informacji. Teoria i praktyka. (2012).

4. H. Batorowska (red.), Walka informacyjna. Uwarunkowania - Incydenty – Wyzwania, Kraków 2017.

5. J. Darczewska, Rosyjskie Siły Zbrojne na froncie walki informacyjnej, Dokumenty Strategiczne, Prace OSW, nr 57, Warszawa, czerwiec 2016.

6. J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Punkt widzenia nr 42, OSW, maj 2014.

7. D.E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2012.

8. Jowett, G.S., O’Donnell, Propaganda and Persuasion. London: Sage Publications, 1992.

9. F. Rugge, Mind hacking: Information Warfare in the Cyberage, ISPI, 2018.

10. Wojna informacyjna w internecie. Przeciwdziałanie prokremlowskiej dezinformacji w państwach Europy Środkowej, CSM 2017.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

• Student posiada wiedzę na temat doktryn walki informacyjnej w różnych państwach, podstawowej terminologii używanej dla opisywania zjawisk w walkach informacyjnej

• Jest świadomym użytkownikiem mediów, w tym mediów społecznościowych

• Ma wiedzę na temat profilu głównych portali w mediach społecznościowych biorących aktywny udział w propagowaniu informacji o określonej tematyce

• Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę na temat pojawiających się informacji, weryfikować ich źródła oraz poddawać krytycznej analizie ich treść

• Jest świadomy etycznych aspektów prowadzenia kampanii informacyjnych

• Zna podstawowe instrumenty prawne i regulacje Unii Europejskiej pozwalające na prowadzenie walki z fake news i deepfake w przestrzeni publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).

2. Przygotowanie zagadnienia oraz prezentacja na zajęciach jednego przykładu prowadzenia „walki informacyjnej”.

3. Udział w dyskusji podczas zajęć.

4. Aktywność (konieczna lektura i przygotowanie się do zajęć w domu).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.