Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Europy na celuloidowej taśmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-CE-MK-FILM Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Dzieje Europy na celuloidowej taśmie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie przełomowych momentów w dziejach Europy przez pryzmat charakterystycznych dzieł filmowych (fabularnych i dokumentalnych) - dla refleksji o specyfice dziejów i cywilizacji kontynentu, jak również o roli filmu jako źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości.

Pełny opis:

Tematyka konwersatorium obejmuje zasadnicze zjawiska i przełomowe wydarzenia w dziejach Europy, które w istotny sposób wpłynęły na uformowanie się cywilizacji europejskiej w jej obecnym kształcie. Pod uwagę wzięto nie tylko dzieje polityczne kontynentu, ale także gospodarcze, społeczne i kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nauki i techniki. Punktem wyjścia do dyskusji są dzieła filmowe (fabularne i dokumentalne) powstałe w różnych krajach w ciągu ostatniego stulecia. W konkluzji zajęcia mają umożliwić uczestnikom sformułowanie własnego poglądu na istotę "europejskości", konstytutywne cechy cywilizacji europejskiej i naszego sposobu widzenia świata, doskonaląc przy tym umiejętność analizy utworów filmowych. Jest to szczególnie ważne w epoce "cywilizacji obrazkowej", gdy umiejętność odbioru często ogranicza się do bezrefleksyjnie traktowanej warstwy fabularnej i estetyczno-rozrywkowej. Jak pisze Jerzy Płażewski "analfabetyzm filmowy jest daleko powszechniejszy od analfabetyzmu tout court, choć trudniej go dostrzec. Nie przejawia się bowiem w zaniechaniu konsumpcji. Raczej przeciwnie - w konsumpcji nadmiernej i bezkrytycznej".

o Europa a świat. Odkrycia geograficzne, europejski kolonializm

o Rewolucja Gutenberga i rewolucja naukowa. Kultura elit, narodziny kultury masowej i masowej konsumpcji

o Fenomen kapitalizmu, pierwsza i druga "rewolucja przemysłowa". XIX stulecie - apogeum dominacji europejskiej

o Maszyna do pisania, radio, kolej, samochód, telefon? Rola techniki w życiu Europejczyków

o Swój i obcy. Konsekwencje podziałów religijnych, wyznaniowych i etnicznych w dziejach kontynentu

o Oblicza europejskich totalitaryzmów XX wieku

o Ideały równości, wolności i braterstwa w historii Europy ostatnich stuleci

Literatura:

" M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Ars Nova, Poznań 2000

" J. Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008

" S. Bach, Leni. Życie i twórczość Leni Riefenstahl, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008

" J. Płażewski, Historia filmu 1895- 2005, Książka i Wiedza, Warszawa 2005

" Słownik wiedzy o filmie, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2005

" Sztuki piękne w III Rzeszy, Poznań 2004

" P. Zwierzchowski, Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000

" M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Ars Nova, Poznań 2000

" Historia Europy, pod. red. A. Mączaka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1997

" N. Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999

" P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 2001

" R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2001

" D.J. Boorstin, Odkrywcy. Dzieje ludzkich odkryć i wynalazków, Książka i Wiedza, Warszawa 2000

" Historia życia prywatnego, t. 4, pod red. M. Perrota, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

" I. Ihnatowicz, Człowiek, informacja, społeczeństwo, Czytelnik, Warszawa 1989

" D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań 1999

" A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980

" H. Samsonowicz, Północ - Południe, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

" B. Orłowski, Technika, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

" J.-L. Flandrin, Historia rodziny, Volumen, Warszawa 1998

" Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, pod red. M. Koźmińskiego, wyd. IH PAN, Warszawa 2005

" A. Gurevich, Jednostka w dziejach Europy, Volumen, Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.