Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

China as an Emerging Power

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-CHEM-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: China as an Emerging Power
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs opisuje Chiny (ChRL) w epoce po fazie komunistycznej w erze Mao Zedonga, tzn. po roku 1976. Proces chińskich reform jest podzielony na trzy etapy. Kolejny, czwarty etap, zwany drugą reformą" (di er ci gaige) właśnie wyłania się na horyzoncie, ale jest również ujęty i analizowany w wykładzie. Analiza dotyczy podstawowych elementów ora treści procesów transformacji wewnętrznej oraz otwarcia na świat , w tym takich ważnych aspektów, jak: specjalne strefy gospodarcze, BIZ, prywatyzacja, urbanizacja, czy wpływ chińskiej diaspory na gospodarkę, a także kwestie prawne, kulturowe czy środowiskowe reform. W końcowej partii wykładów znajdują sie konkluzje dotyczące wpływy chińskich reform na scenie międzynarodowej i globalnej, a także rysowane są pewne scenariusze dotyczące przyszłości.

Pełny opis:

Wykład jest podzielony na 15 następujących zagadnień:

1. Spuścizna epoki Mao (2 h)

2. Pierwsza faza reform - rolnictwo (1978-1984) (2 h)

3. Druga faza reform "wewnątrz systemu" (1 h)

4. Trzecia faza reform: "poza planem, Chiny idą w globalizację" (2 h)

5. Czwarta faza reform: "harmonijne społeczeństwo" (1 h)

6. Chiny na rozdrożu - koniec zność wejścia w "drugą reformę" (2 h)

7. Przesunięcie ośrodka władzy - Chiny na arenie międzynarodowej (2 h)

8. Nowy Ład Globalny (3 h)

Nakład pracy studenta:

wykład - 15 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 75 h

razem - 180 h

Literatura:

1. Godemont Francois, Czego chcą Chiny?, Dialog, Warszawa 2016

2. Góralczyk Bogdan, Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Warszawa 2010

3. Kissinger Henry, O Chinach, Wołowiec-Warszawa 2014

4. Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-1015, praca zbiorowa, Scholar Warszawa 2016.

5. Hu Angang, China in 2020. A New Type of Superpower, Brookings Institution Press, Washington 2011;

6. Huang Yasheng, Capitalism with Chinese Characteristics. Entrepreneurship and the State, Cambridge University Press 2008

7. Kisinger Henry, On China, New York 2011 (Polish Edition 2014)

8. Rein Shown, The End of Cheap China, New Jersey 2012.

9. Shambaugh David, China Goes Global. The Partial Power, Oxford University Press 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- ma pogłębioną wiedzę nt. Chin i ich pozycji na arenie międzynarodowej,

- potrafi wymienić główne chińskie reformy

- potrafi wielopłaszczyznowo analizować i krytycznie interpretować chińskie poczynania na arenie międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.