Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to the Law of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ERASMUS-ILUE-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to the Law of the European Union
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podmiotowość prawną UE, zasady prawa unijnego – instytucjonalne i funkcjonalne, zasady stosowania prawa unijnego w prawie krajowym państw członkowskich oraz źródła prawa

Pełny opis:

zajęcia w języku angielskim, osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółowym opisem w odpowiedniej rubryce, natomiast opisywanie tematyki zajęć w języku polskim jest bezcelowe, a do tego mogłoby stwarzać mylne wrażenie, że wykład jest dwujęzyczny.

Nakład pracy studenta:

wykład 15 h

przygotowanie do wykładu 45 h

lektura w języku obcym - 90 h

przygotowanie prezentacji lub przygotowanie do zaliczenia - 30 h

razem 180 h

Literatura:

J.P.Jacque, Droit institutionnel de l'Union européenne, Paris 2015

L.Woods, Ph.Watson, Steiner&Woods EU Law, Oxford 2014

J.Fairhurst, Law of the European Union, Harlow 2010

Wyatt and Dashwood's European Union Law, Oxford 2009

Th.Oppermann, D.Classen, M.Nettesheim, Europarecht, München 2009

P.Craig, G. de Burca, EU Law Texts, Cases and Materials, Oxford 2015

S.Weatherhill, Cases and Materials on EU Law, Oxford 2007

Efekty uczenia się:

Studenci powinni znać strukturę organów Unii Europejskiej i ich kompetencje, budowę i funkcjonowanie prawa unijnego, prawa wynikające z prawa UE dla jednostek i ich ochronę

Metody i kryteria oceniania:

podstawą oceny będzie opracowany referat pisemny oraz udział w dyskusji seminaryjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński
Prowadzący grup: Władysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi: (tylko po angielsku)

Course start: 26/11/2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.