Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europa - dzieje cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L35-EDC Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europa - dzieje cywilizacji
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów III roku I stopnia, ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie zagadnień realizowanych na I roku studiów licencjackich na kierunku europeistyka w ramach zajęć „Europejskie kody kulturowe”. Konwersatorium „Europa- dzieje cywilizacji" poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej.

Pełny opis:

Konwersatorium „Europa - dzieje cywilizacji' poświęcone jest analizie wybranych wątków z historii materialnej i niematerialnej kultury europejskiej, które odzwierciedlają charakter i przemiany cywilizacji europejskiej. Przedmiotem i punktem wyjścia dla rozważań nad dynamiką przemian cywilizacyjnych w Europie są wybrane zjawiska kultury artystycznej, wybrane dzieła sztuki europejskiej i inne kulturowe artefakty.

W ujęciu chronologiczno-problemowym omawiane są zarówno te elementy kultury, które budują spójność kulturową Europy i cywilizacji europejskiej, jak i te, które często rozwijając się na marginesie lub w opozycji do wiodących nurtów kultury europejskiej, stanowią o jej różnorodności.

Przedmiotem wielowątkowej analizy jest historia europejskiej kultury artystycznej od średniowiecza po XX wiek. W zależności od dynamiki i przebiegu zajęć, w ramach konwersatorium omówione zostaną problemy ideologizacji kultury europejskiej oraz wpływ ideologii totalitarnych na kulturę i sztukę europejską w XX wieku ((opcjonalnie realizowane zagadnienie)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- zna podstawowy zasób ikonografii i symboli średniowiecznej Europy

- potrafi wyjaśnić i powiązać powstanie i funkcjonowanie różnych artefaktów kulturowych i dzieł sztuki z przemianami cywilizacyjnymi w Europie;

- rozumie i potrafi wskazać na przykładach wpływ kultur pozaeuropejskich na kulturę i sztukę w Europie;

- potrafi na przykładach pokazać i omówić zjawisko dyfuzji kulturowej w Europie i transmisji zjawisk kulturowych z centrów do peryferii;

-potrafi objaśnić, na czym polegał fenomen polskiej awangardy artystycznej i jej wkładu do europejskiego dziedzictwa kulturowego w XX wieku;

- potrafi objaśnić na konkretnych przykładach mechanizm ideologizacji kultury i jej rolę w przemianach cywilizacji europejskiej w XX wieku (w przypadku włączenia ostatniego modułu do tematów realizowanych w danym cyklu)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności), bieżące przygotowanie do zajęć czyli znajomość lektur do poszczególnych zajęć, aktywność na zajęciach, wykonanie i oddanie w wyznaczonym terminie wszystkich zadań do samodzielnego opracowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.