Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Europejski obszar szkolnictwa wyższego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L36-EOSW Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Europejski obszar szkolnictwa wyższego
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty dla studentów III roku I stopnia LATO, europeistyka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dot. polityk publicznych UE w sektorze szkolnictwa wyższego oraz badań i rozwoju, także nowoczesnego zarządzania badaniami i instytucjami typu B+R.

Pełny opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dot. polityk publicznych UE w sektorze szkolnictwa wyższego oraz badań i rozwoju, także nowoczesnego zarządzania badaniami i instytucjami typu B+R. W zakresie umiejętności oznacza to przekazanie kluczowych pojęć i nauczenie posługiwania się podstawową terminologią definiującą EHEA oraz ERA, otwartą naukę, społeczeństwo i gospodarkę bazujące na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Poruszone zostaną zagadnienia otwartości przestrzeni edukacyjno-badawczej, mobilności, inkluzji, rozwoju zrównoważonego, kooperacji z otoczeniem i kreowanie ekosystemu wiedzy.

Kurs koncentruje się na kilku zakresach:

1. Uwarunkowania...

• ścieżek edukacyjnych młodzieży i dostępu do studiów;

• ścieżek zawodowych absolwentów szkół wyższych;

• ...i przebieg karier akademickich kobiet i mężczyzn oraz osób o odmiennym społeczno-kulturowym zapleczu.

2. Struktura

• system szkolnictwa wyższego;

• system badań i rozwoju;

• wartości, cele, polityka i standardy (polityki) szkolnictwa wyższego.

3. Otoczenie szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych

• ekosystem wiedzy;

• społeczeństwo i gospodarka oraz ich instytucje.

4. Sieci uniwersytetów i badawcze.

5. Transfer wiedzy i komercjalizacja wyników badań.

6. System oceny organizacji i jakości kształcenia akademickiego

• ewaluacja, akredytacja, certyfikowanie;

• uczelniane systemy zapewniania jakości;

• agencje akredytacyjne w ENQA i EQAR.

7. Rankingi w szkolnictwie wyższym.

Literatura:

1. Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 roku, https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/

2. Global Education Monitoring Report 2021: Inclusion and education: all means all, https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

3. Education at a Glance 2021, https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

4. Ministerstwo Edukacji i Nauki: Ministerstwo Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/

5. Urząd Statystyczny: Obszary tematyczne - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/

6. Komisja Europejska: Edukacja, https://ec.europa.eu/info/education_pl

7. Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne: Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, http://pte.org.pl/

8. UNESCO: Reports, https://en.unesco.org/gem-report/allreports

9. OECD: https://www.oecd.org/education

10. Szewior. K., Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym. Systemowe ujęcie zagadnienia. Wydanie drugie poszerzone. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 390.

11. Szewior. K. Uniwersytet (w) sieci. Studia przypadków, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, ss. 344.

12. ANNUAL REPORT 2020, European Association for Quality Assurance in Higher Education AISBL, Brussels, Brussels, Belgium, 2021.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Wiedza - student rozumie polityki Unii Europejskiej, wybrane aspekty zarządzania nimi oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstw i organizacji społecznych

Umiejętności - student potrafi przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu studiów europejskich na podstawie odpowiednio dobranych źródeł oraz podjąć akademicką dyskusję.

Kompetencje społeczne – student ma świadomość potrzeb edukacyjnych oraz wiązania swej zawodowej biografii z nauką i podnoszeniem kompetencji społecznych i specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest ciągła aktywność oraz prezentacja wybranego zagadnienia na forum grupy.

Forma zaliczenia: ocena ciągła aktywności oraz prezentacja zagadnienia (20% i 80%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szewior
Prowadzący grup: Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.