Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie i polityce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-NPP Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie i polityce
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyta (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy wiedzy o państwie i polityce, podstawowe mechanizmy kształtujące procesy wewnątrz państw, jak i w środowisku międzynarodowym

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, relacje w procesie kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas konwersatorium przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się kultury politycznej i elit politycznych

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik: Andrew Heywood, Teorie polityki, Wprowadzenie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009; A. Wojtaszek, D. Wybranowski, Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002, T. Żyro, Wstęp do politologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, M. Pietraś, Iwona Hofman, S. Michałowski, Państwo w czasach zmiany, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Literatura uzupełniająca:

J. Tymanowski, Nauka o państwie i polityce (red.), Wydawnictwo WSHE, Łódź 2003; E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, wydawnictwo Elipsa, warszawa 1999; J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995, Jarosław Szczepański, Wstęp do nauki o polityce, Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

Wiedza

1. Wyjaśnić mechanizmy polityki w procesie kształtowania się państw. Student zna podstawową terminologię w języku polskim i politologii, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (K-W02)

2. Opanować podstawowe pojęcia z zakresu ewolucji państwa oraz relacji państwo-organizacje międzynarodowe. Student ma wiedzę o normach konstytucyjnych oraz o źródłach tych norm i zasadach oddziaływania na ludzkie zachowanie (K-W05)

Umiejętności

1. Wyjaśnić genezę, ewolucję kształtowania się państw. Student potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne w wymiarze prawnym i politologicznych (K-U06)

2. Dokonać egzegezy tekstów literatury z zakresu nauki o państwie i polityce. Student analizuje w podstawowym zakresie proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru europeistyki i politologii (K-U08)

3. Dokonać analizy procesów kształtowania się państw i roli polityki w tych procesach

Kompetencje społeczne

1. Postrzegać państwo jako podstawowy i najważniejszy komponent życia zbiorowego społeczeństw. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych (K-K03)

2. Rozumieć i krytycznie odnosić się do roli polityki w tych procesach

3. Docenić różnorodność państw i umieć dokonać oceny roli polityki w ich rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- przygotowanie prezentacji na zaliczenie przedmiotu

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izolda Bokszczanin-Gołaś, Józef Tymanowski
Prowadzący grup: Izolda Bokszczanin-Gołaś, Józef Tymanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jako jeden ze wstępnych kursów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć z zakresu nauki o państwie i polityce. W trakcie realizacji przedmiotu student otrzyma wiedzę, która pozwoli mu interpretować zjawiska i procesy kształtowania się państw, relacje w procesie kształtowania się państw, jak też pozwoli dokonać mu oceny dotyczącej procesów wewnątrz państw. Ukazane będą procesy polityki odnoszące się do sfery wewnętrznej i zewnętrznej państw. Podczas konwersatorium przywoływana jest wiedza z zakresu teorii państw, teorii polityki, jak i praktyki odnoszącej się do kształtowania współczesnej rzeczywistości politycznej.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie:

- przedstawić systematyczna wiedzę potrzebna do zaliczenia przedmiotu,

- zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kształtowania i rozwoju państw, oraz wpływu polityki na procesy przemian ustrojowych i systemowych,

-determinantów określających role państwa i organizacji międzynarodowych w środowisku międzynarodowym,

- roli i znaczenia polityki we współczesnym świecie,

- procesów wewnętrznych państwa określających jego działania,

- zapoznać z procesami kształtowania się kultury politycznej i elit politycznych

Literatura:

Warszawa 2004, M. Pietraś, Iwona Hofman, S. Michałowski, Państwo w czasach zmiany, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.

Literatura uzupełniająca:

J. Tymanowski, Nauka o państwie i polityce (red.), Wydawnictwo WSHE, Łódź 2003; E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, wydawnictwo Elipsa, warszawa 1999; J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1995, Jarosław Szczepański, Wstęp do nauki o polityce, Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, Warszawa 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.