Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-PWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o prawie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyta (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozważana prowadzone podczas wykładu koncentrują się na podstawach wiedzy o prawie. Punktem wyjścia do analizy tego zagadnienia staje się wyjaśnienie roli, funkcji i pojęcia prawa oraz źródła prawa, a także kwestii podziału prawa ma gałęzie. W trakcie wykładu rozpatruje się problematykę norm i przepisów prawnych, obowiązywania prawa oraz wykładni prawa, jak również kryteriów wyodrębnienia prawa publicznego i prawa prywatnego. Przedmiotem analizy stają się, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego porządku prawnego, podstawowe pojęcia, cechy, zasady: prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania karnego, postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa finansowego (na przykładzie prawa walutowego oraz prawa podatkowego).

Pełny opis:

1. Pojęcie, rola, funkcje prawa, źródło prawa, podział prawa na gałęzie.

2. Normy i przepisy prawne.

3. Obowiązywanie prawa.

4. Wykładnia prawa.

5. Prawo publiczne a prawo prywatne – kryteria podziału, przykłady gałęzi prawa zaliczanych do prawa publicznego.

6. Prawo konstytucyjne – definicja i istota, znaczenie terminu „konstytucja”, rodzaje konstytucji (najważniejsze podziały), cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej, zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Prawo administracyjne – definicja, cechy, podstawowy podział prawa administracyjnego, zasady ogólne polskiego prawa administracyjnego, zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Prawo karne – definicja, źródła, podstawowy podział prawa karnego, podstawowe zasady prawa karnego i postępowania karnego.

9. Postępowania cywilne i sądowoadministracyjne – podstawowe zasady postępowania cywilnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

10. Prawo finansowe – pojęcie, istota, granice i zakres.

Literatura:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2018

2. J. Jabłońska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. LexisNexis, Warszawa 2007

3. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, wyda. 6, Warszawa 2019

4. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 8, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

5. C. Kosikowski (red.), System Prawa Finansowego. Tom I. Teoria i nauka prawa finansowego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010;

6. J. Głuchowski (red.), System Prawa Finansowego, Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego, Warszawa 2010.

7. Joseph Raz, Autorytet prawa, Warszawa 2000

8. R. Dworkin, Imperium prawa, Warszawa 2006

9. M. Olszak, Bankowe normy ostrożnościowe, Białystok 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- potrafi zdefiniować pojęcie "prawo", "źródło prawa";

- potrafi określić rolę, jaką pełni prawo oraz wymienić funkcje prawa;

- rozumie podział prawa na gałęzie;

- wskazuje kryteria wyodrębnienia prawa publicznego i prawa prywatnego;

- definiuje pojęcie „prawo konstytucyjne”;

-wymienia i omawia zasady ustroju Rzeczpospolitej;

- definiuje pojęcie „prawo administracyjne”;

- wymienia i omawia cechy prawa administracyjnego;

- wymienia i omawia zasady ogólne prawa administracyjnego;

- wymienia i omawia zasady ogólne postępowania administracyjnego;

- definiuje pojęcie „prawo karne” oraz wskazuje źródła prawa karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady prawa karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady postępowania karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady postępowania cywilnego oraz sądowoadministracyjnego;

- definiuje pojęcie „prawo finansowe” oraz określa zakres i granice prawa finansowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, na który składa się udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące zagadnień rozpatrywanych podczas wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Redzik, Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Adam Redzik, Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.