Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU1-IUE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Instytucje Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi instytucjami Unii Europejskiej ich kompetencjami oraz sposobem ich funkcjonowania.

Pełny opis:

System instytucjonalny UE - wprowadzenie

2. Rada Europejska - Geneza i ewolucja, skład i kompetencje

3. Rada Unii Europejskiej - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

4. Komisja Europejska - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

5. Parlament Europejski - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

6. Trybunał Sprawiedliwości UE - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

7. Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej

8. Europejski Bank Centralny - Geneza i ewolucja, charakter, skład, kompetencje

9. Organy pomocnicze Wspólnot Europejskich:

Komitet Regionów - Istota, charakter, skład, kompetencje

Komitet Ekonomiczny-Społeczny - Istota, charakter, skład, kompetencje

10. Pozostałe organy i agencje pomocnicze: - EUROSTAT, OLAF, FRONTEX

11. Proces decyzyjny w Unii Europejskiej:

- Zwykła procedura legislacyjna

- Pozostałe procedury

Nakład pracy studenta:

- konwersatorium - 30 h

- przygotowanie do konwersatorium i do zaliczenia - 30 h

razem - 60 h

Literatura:

Literatura do wykładu:

- A. Adamczyk, Evolution of Poland’s Role in the European Union Institutions. Experience of Central and Eastern European Countries [in:] Central Europe. Two Decades After, Warsaw, 2010

- A.A. Ambroziak (red.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, MSZ, Warszawa 2010 r.

- J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach: Traktat z Lizbony: dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, EuroPrawo, 2010

- A.Doliwa-Klepacka, Z.M.Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

- S. Hix, & B. Høyland, The Political System of the European Union (3rd ed.), Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011

- J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2010

- Nugent, N., The Government and Politics of the European Union, seventh edition, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2010

- J. Peterson, J. M. Shackleton (eds.), The Institutions of the European Union, third edition, Oxford, Oxford University Press, 2012

- M. Rewizorski, B. Przybylska-Maszner, System instytucjonalny Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Warszawa 2012

- J.J. Węc, Traktat Lizboński : polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016

Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Z. Czachór, Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht, Wrocław 2004.

Z. Czachór i M.J. Tomaszyk (red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski, Poznań 2009.

Z. Czachór, T.Szymczyński (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. z, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia student powinien:

w zakresie WIEDZY:

• posiadać wiedzę dotyczącą struktury instytucjonalnej UE

• znać poszczególne instytucje UE oraz ich kompetencje

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

• umieć wyjaśnić zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji UE

• umieć zidentyfikować problemy kompetencyjne instytucji UE,

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

• być samodzielnym w formułowaniu własnych opinii na temat funkcjonowania instytucji UE

• być krytycznym w ocenie różnorodnych przekazów dotyczących problemów inst

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Adamczyk
Prowadzący grup: Artur Adamczyk, Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Adamczyk
Prowadzący grup: Artur Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.